La Vila Joiosa
Castellano Valencià
Recerca:

Avís Legal

 

Titularitat del lloc Web

El lloc Web www.villajoyosa.com és propietat de l’Excel·lentíssim Ajuntament de La Vila Joiosa, amb domicili social en C. Hernan Cortés núm. 2, CP 03570 La Vila Joiosa (Alacant), CIF: P-0313900C.

L’adreça de contacte és info@villajoyosa.com però també podeu contactar per telèfon 966 851 001, o en l’adreça anteriorment esmentada.

El lloc Web www.villajoyosa.com es crea amb la finalitat de promoure i informar, sense ànim de lucre, els ciutadans dels serveis, esdeveniments, activitats, projectes, etc. que l’Excel·lentíssim Ajuntament de La Vila Joiosa realitza.

Política de privacitat i de protecció de dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a l’usuari de l’article 5 d’aquesta Llei que les dades introduïdes en els formularis de contacte del nostre lloc web s’emmagatzemaran en fitxers automatitzats, propietat de l’Excm. Ajuntament de La Vila Joiosa, als quals se’ls donarà el tractament estipulat per la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

La finalitat per a la qual estan destinats els formularis del lloc web és facilitar posteriorment el contacte amb els usuaris interessats per a respondre els suggeriments realitzats pels mateixos.

L’Excm. Ajuntament de La Vila Joiosa és responsable dels fitxers i es compromet a no destinar les dades a una finalitat distinta per a la qual van ser recollits, ni a cedir els mateixos de manera il·legítima a tercers. També es compromet a tractar les seves dades confidencialment i a aplicar les mesures d’índole tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per a evitar el seu tractament o accés no autoritzat segons establix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

L’emplenament dels formularis per part dels usuaris suposa que els mateixos presten el seu consentiment exprés a la recollida de les seves dades per part de l’Excm. Ajuntament de la Vila Joiosa i saben que aquestes dades seran emmagatzemats en els arxius informatitzats propietat de l’Ajuntament per a una posterior posada en contacte.

Els titulars de les dades tenen el dret d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició de les seves dades. Per a exercir aquests drets, els titulars de les dades poden dirigir una petició escrita per correu postal al C. Hernán Cortés núm. 2, CP 03570 La Vila Joiosa (Alacant), o telefonar al número 966 851 001; d’una altra banda, també poden enviar un correu electrónic a l’adreša info@villajoyosa.com.

Els usuaris respondran, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades i l’Ajuntament es reserva el dret a no contactar amb qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses o errónies, sense perjuí d’altres accions que procedisquen per dret.

La present Política de privacitat pot ser modificada atenent, escrupolosament, tant a possibles canvis legislatius que es produïsquen, com a les directrius que dispose l’Agéncia de Protecció de Dades.

Codis de conducta

S’informa que el lloc www.villajoyosa.com no está adherit a cap codi de conducta, tant propi com alié. A partir d’ara, aquesta adhesió podrá ser modificada per voluntat pròpia de l’Excm. Ajuntament de la Vila Joiosa sense necessitat de comunicació expressa per escrit amb els usuaris.

Galetes

La utilització dels cookies en el lloc Web www.villajoyosa.com és merament auxiliar: no emmagatzema informació de l’usuari, ni emmagatzema cap dada de caracter personal, per tant, no suposa intromissió en la intimitat de l’usuari, ni identifica aquest enfront del sistema. L’ús de les galetes per part del lloc www.villajoyosa.com no esta destinat a cap finalitat comercial envers el visitant del web.

Bàners

La finalitat dels mateixos és simplement per a promoure els serveis/esdeveniments oferits per l’Excm. Ajuntament de la Vila Joiosa.

Responsabilitats i garanties de l’Excm. Ajuntament de La Vila Joiosa

El lloc web www.villajoyosa.com és un lloc de trobada, és a dir, que aquest lloc web actua com a punt de reunió entre l’Excm. Ajuntament de la Vila Joiosa i els usuaris interessats en l’obtenció de qualsevol tipus d’informació facilitada pel mateix, els quals tenen la possibilitat de contactar amb l’Ajuntament.

L’Excm. Ajuntament de la Vila Joiosa garanteix la veracitat, la qualitat, la seguretat i la legalitat de la informació exposada en el web.

Les dades exposades en el lloc www.villajoyosa.com per part de l’Excm. Ajuntament de La Vila Joiosa no tenen caràcter contractual en el sentit que no s’oferix la possibilitat als usuaris de contractar Serveis on-line. L’Excm. Ajuntament de La Vila Joiosa es compromet a respectar la naturalesa de les dades, excepte error tipografic, adequant-los a la LSSICE i les Lleis Contractuals vigents.

Propietat Intel·lectual i Industrial

El lloc web i els continguts que alberga estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. Es prohibix expressament la còpia, modificació, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució i/o transformació dels continguts del lloc web, sense la prèvia autorització del titular dels corresponents drets, o en cas que es trobe legalment permés. l’accés al web no pressuposa l’adquisició per part dels usuaris de dret de propietat sobre els continguts que figuren en el mateix.

Responsabilitat pel funcionament de la pàgina

l’Excm. Ajuntament de La Vila Joiosa podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda en la pàgina en els SERVEIS, o en els CONTINGUTS sense que això de lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de responsabilitat alguna.

El lloc Web www.villajoyosa.com conté enllašos a altres llocs Web que poden resultar d’interés per als usuaris. l’Excm. Ajuntament de La Vila Joiosa no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllašos, no podent-se garantir el compliment de polítiques de privadesa adequades, pel que l’usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos.

L’Excm. Ajuntament de La Vila Joiosa no es fa responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin derivar de la disponibilitat i continuitat tècnica del funcionament de la pàgina.

 

 

 

 

   
Ajuntament de la Vila Joiosa, © 2010. Tots els drets reservats.