La Vila Joiosa
Castellano Valencià
Recerca:
 
Tràmits i instàncies

Trie la secció:

 

Agricultura

Instància General

Arxiu amb la Instància General    

 

OAC

Instància General

Arxiu amb la Instància General    
Sol·licitud d'avís de l'existència de notificacions per mitjà d'un sms    

Tràmits de l’Ajuntament

Sol·licitud de llicència municipal de gual per a ús particular    
Sol·licitud de llicència municipal de gual per a comunitat de propietaris    
Requisits per empadronar-se    
Sol·licitud de reclamació de danys i perjudicis per responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de la Vila Joiosa    
Autorització tràmits padró    
Sol·licitud de llicència municipal de gual per a llicència comercial o activitat industrial    
Autorització sol·licitud volant empadronament    
Sol·licitud del certificat d'empadronament    
Sol·licitud del certificat de quilometratge per escolarització per al curs 2013-2014    
Autorització per habitar una casa    

 

Benestar Social

Instància General

Arxiu amb la Instància General    

Tràmits de la Diputació

Sol·licitud programa teleassistència domiciliària   (Documentació per a la sol·licitud del programa) 

Tràmits de l’Ajuntament

Targeta d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda    
Sol·licitud de bo o passada de transport públic    
Sol·licitud targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda    
Targeta de transport interurbà    

 

Nucli Històric

Instància General

Arxiu amb la Instància General    

Sol·licituds

Instància llicència segona ocupació en sòl no urbà    
Sol·licitud de llicència d´Obra Menor    
Sol·licitud d'ocupació de via pública.    
Declaració responsable per ejecució d’obres    
Instància llicència primera ocupació en sòl no urbà    
Sol·licitud d'alineacions i rasants    
Sol·licitud de divisió horitzontal    
Sol·licitud d'informe urbanístic per al desenvolupament d'una activitat    
Declaració responsable de segona ocupació en sòl urbà    
Sol·licitud Llicència de Segregació    
Sol·licitud de terminació anormal del procediment sancionador.    
Sol·licitud d'avís de l'existència de notificacions per mitjà d'un sms     
Declaració responsable de primera ocupació en sòl urbà    

 

Contractació

Sol·licituds

Model d'Aval    

 

Cultura i Patrimoni Històric

Instància General

Arxiu amb la Instància General    

Sol·licituds

Sol·licitud de carné de lector    
Contracte de cessió de l’auditori del Centre Social per al desenvolupament d’un acte o activitat cultural   (Inclou el reglament a seguir) 
Contracte de cessió del Teatre Auditori de la Vila Joiosa per al desenvolupament d’un acte o activitat cultural   (Inclou el reglament a seguir) 
Sol·licitud de l'agenda cultural    

 

Esports

Instància General

Arxiu amb la Instància General    

 

Educació

Instància General

Arxiu amb la Instància General    

Sol·licituds

Solicitud plaza transporte escolar municipal - Curso 2013/2014   (Enllaç a una URL) 
Sol·licitud d'admissió per a Educació Infantil, Primària i ESO curs 2015/2016    
Sol·licitud del certificat de quilometratge per escolarització per al curs escolar 2013/2014    

 

Festes

Instància General

Arxiu amb la Instància General    

 

Foment Econòmic

Instància General

Arxiu amb la Instància General    

Tràmits de l’Ajuntament

Sol·licitud d'autorització per a ocupació de via pública (ordenança de protecció del paisatge urbà reguladora de la instal·lació de terrasses i elements de publicitat comercial del municipi de    
Llicència per a espectacles públics, activitats recreatives i/o establiments públics, regulades per la Llei 14/2010 de la Generalitat Valenciana    
Documents generals    
Resta d'activitats (activitats sotmeses a la Llei 6/2014 de la Generalitat Valenciana, de Prevenció, Control i Qualitat Ambiental d'Activitats)    

 

Hisenda

Instància General

Sol·licitud d'avís de l'existència de notificacions per mitjà d'un sms     
Arxiu amb la Instància General    

Sol·licituds

Manteniment de tercers   (Actualitzat a 7 de febrer de 2014) 
Cessió de crèdits     

 

Igualtat

Instància General

Arxiu amb la Instància General    
Arxiu amb la Instància General    

 

Infraestructures

Instància General

Arxiu amb la Instància General    

 

Joventut

Instància General

Arxiu amb la Instància General    

Sol·licituds

Sol·licitud de bo o passada de transport públic    

 

Medi Ambient

Instància General

Arxiu amb la Instància General    

 

Participació y Atenció Ciutadana

Instància General

Arxiu amb la Instància General    

Sol·licituds

Cita previa por internet del DNI electrónico   (Enllaç a una URL) 

 

Platges

Instància General

Arxiu amb la Instància General    

 

Sanitat

Instància General

Arxiu amb la Instància General    

Sol·licituds

Cita previa por internet en Atención Primaria   (Enllaç a una URL) 

 

Seguretat Ciutadana i tràfic

Instància General

Arxiu amb la Instància General    

Sol·licituds

Certificats de Convivència i Residència    

 

Transport

Instància General

Arxiu amb la Instància General    

Sol·licituds

Sol·licitud de bo o passada de transport públic    

 

Turisme

Instància General

Arxiu amb la Instància General    

 

 
   
Ajuntament de la Vila Joiosa, © 2010. Tots els drets reservats.