La Vila Joiosa
Castellano Valencià
Recerca:
 

Curs 2015 / 2016

XarxaLlibres és un programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a la creació d’un banc de llibres i altres materials per a l’alumnat d’Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica en els centres docents públics i privats-concertats de la Comunitat Valenciana. XarxaLlibres és un programa cofinanciat a parts iguals per la Generalitat Valenciana, les diputacions i els ajuntaments.


Per poder ser beneficiari, haurà d’entregar en les instal·lacions que s’indiquen en la circular informativa el següent:

  1. Imprès de sol·licitud de participació y, adjunt al dit imprès de sol·licitud, haurà d’acompanyar-se els documents que la circular informativa indica.

A continuació podrà descarregar els documents necessaris per al tràmit, o en el seu defecte, acudint a la pàgina web de la Generalitat Valenciana.

Preferentment deuran omplir la sol·licitud de forma electrònica. A continuació tenen disponibles las explicacions així com l’accés directe al formulari electrònic:

 

 
   
Ajuntament de la Vila Joiosa, © 2010. Tots els drets reservats.