1) Sol·licitud del certificat de quilometratge per escolarització

2) Normativa aplicable al procés d’admissió per al curs 2020/2021

3) Calendari d'admissió curs 2020/2021

4) Documentació per a matricules fora de termini en educació infantil i primària curso 2020-2021

5) Imprés de sol·licitud d'admissió d'educació infantil i primària

6) Sol·licitud confirmació i nova places transport Escolar Municipal

7) Imprés confirmació plaça transport Escolar Municipal

8) Imprés de sol·licitud d'admissió per a l'ESO

9) Imprés de sol·licitud d'admissió per a Batxiller