La Vila Joiosa
Castellano Valencià
Recerca:
 
Ple

Apareixen publicades les actes des de l’endemà de la seva aprovació. No contenen dades de caràcter personal. La versió íntegra pot consultar-se en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament en el termini de trenta dies des de la seua aprovació.

A partir del Ple de febrer figuraran les actes del Ple en el marge dret en el banner Plenos i els ordres del dia del mateixos en el tauler d’anuncis.


 Sessions del Ple

Ordre del dia Sessió Acta
2017-01-26   Ordinària 

Descarregar

2016-12-22   Ordinària 

Descarregar

2016-11-17   Ordinària 

Descarregar

2016-10-20   Ordinària 

Descarregar

2016-10-06   Extraordinària  

Descarregar

2016-09-15   Ordinària 

Descarregar

2016-08-25   Ordinària 

Descarregar

2016-07-21   Ordinària 

Descarregar

2016-06-16   Ordinària 

Descarregar

2016-05-30   Extraordinària  

Descarregar

 

 

 

 

   
Ajuntament de la Vila Joiosa, © 2010. Tots els drets reservats.