Benestar Social fa un estudi i diagnòstic sobre les famílies en exclusió social a la Vila Joiosa

El 66 % de les famílies en situació d'exclusió social han rebut prestacions econòmiques del Departament de Benestar Social de l'Ajuntament de la Vila Joiosa

  

La Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de la Vila Joiosa ha realitzat un important estudi, en què han col·laborat amb Cáritas i Creu Roja, per analitzar el perfil de la població en risc d'exclusió social de la localitat i millorar la distribució d'ajudes socials per part de les institucions.

 

L'estudi confirma que la sol·licitud d'ajudes socials va tenir el seu moment de major demanda el 2009, coincidint amb l'inici de la crisi. Aquest és el major període de sol·licituds per part de ciutadans estrangers; a partir d'aquesta data la tendència ha canviat i han començat a incrementar-se les sol·licituds per part d'usuaris de nacionalitat espanyola, alhora que anava disminuint la demanda per part de la població estrangera.

 

Segons l'estudi, realitzat per encàrrec del regidor de Benestar Social, José Ramón Uclés, en el marc de la Comissió d'Exclusió Social de l'Ajuntament de la Vila Joiosa, actualment hi ha 503 famílies ateses pels Serveis socials municipals, Cáritas o Creu Roja. El 70 % són de nacionalitat espanyola i el 30 % de demandants són d'origen estranger. D'una altra banda, un 12 % del total de demandants són d'ètnia gitana.

 

La majoria de les sol·licituds d'ajudes socials les fan les dones, d'entre 26 i 65 anys, com a representants de famílies formades per la parella i fills. Per darrere, les segueixen en la llista de demandants les persones que viuen soles i les famílies monoparentals.

 

Pel que fa a la situació laboral, el 70 % dels demandants estan en situació d'atur. Es tracta de 353 famílies, 250 de les quals són espanyoles i 103 són estrangeres. La resta són, per aquest ordre, treballadors en actiu, pensionistes o jubilats, treballadors en economia submergida i ames.

 

Pel que fa al nivell d'instrucció, la majoria tenen estudis de primària. En relació amb els ingressos familiars, el 33 % de la població demandant d'ajudes socials no en té, mentre que el 24 % cobra entre 300 i 500 euros procedents, en la majoria dels casos, de subsidis i ajudes.

 

L'estudi confirma que el 66 % de les famílies en situació d'exclusió social ha rebut algun tipus de prestació econòmica per part del Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de la Vila Joiosa. D'una altra banda, en l'actualitat, el 60 % d'aquestes famílies són beneficiàries de les ajudes que distribueix aquest departament municipal i el 21 % perceben ajuda d'aliments per part de diferents entitats. A més, 33 famílies reben tant ajudes econòmiques com aliments, per complementar així el servei que ofereixen les tres entitats.

 

El regidor de Benestar Social, José Ramón Uclés, ha destacat que «la inserció laboral és la problemàtica principal entre els demandants d'ajudes socials, seguida de la impossibilitat de fer front a les despeses d'habitatge, la manca d'ingressos i el deteriorament de les relacions familiars. De fet, el 70 % de la població autòctona i el 60 % de les famílies estrangeres en situació d'exclusió social tenen dificultats per incorporar-se al mercat laboral. Pel que fa a la població ètnica gitana, també el 60 % d'ells tenen problemes d'inserció laboral».

 

Com a principal conclusió de l'estudi, es desprèn que l'exclusió del mercat laboral afecta tots els àmbits de l'estructura familiar i que és prioritari abordar aquesta problemàtica com a punt de partida per recuperar la inserció social i la reparació de la dinàmica familiar.

 

Segons Uclés, «aquest informe ha servit com a punt de partida i principal argument per a la concessió a l'Ajuntament de la Vila Joiosa d'una subvenció de 148.828,48 € anuals durant quatre anys per part de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a projectes d'inserció sociolaboral. Aquests fons es destinaran a crear projectes i itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de les persones en risc d'exclusió social».

 

Aquesta subvenció s'emmarca dins el Programa operatiu del fons social europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana i servirà per fer front a les despeses de personal i contractació per desenvolupar el projecte.

Notícia publicada el 07 de Juliol de 2017