La Vila Joiosa dóna llum verda a la creació del I Pla municipal d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes 2018-2021

La iniciativa inclou la creació d'una Comissió municipal d'Igualtat i del Consell municipal de la Dona

  

La Vila Joiosa ha donat llum verda hui a la creació del I Pla municipal d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes 2018-2021. La iniciativa ha partit de la Regidoria d'Igualtat i ha rebut el suport de tots els grups polítics en la Comissió de Benestar Social realitzada hui. Està previst que s'aprove per unanimitat en el pròxim Ple municipal, perquè la seua elaboració i confecció es posen en marxa de manera immediata.

 

El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes 2018-2021 es basa en la Llei d'Igualtat que va aprovar el Govern central fa 10 anys i es concreta en la necessitat d'adquirir un compromís de coresponsabilitat i col·laboració de totes les administracions públiques, sobretot les més pròximes a la ciutadania, per aconseguir la igualtat efectiva.

 

El I Pla d'igualtat tindrà com a objectiu organitzar, prioritzar i calendaritzar les accions municipals adreçades a integrar la igualtat entre homes i dones en les polítiques municipals, respectant la diversitat. La iniciativa es vincularà, inicialment, a una línia de subvenció posada en marxa per la Generalitat Valenciana per a la creació d'una Xarxa d'agents d'igualtat. Més endavant, haurà de dotar-se pressupostàriament per a la seua posada en marxa definitiva, així com el seguiment i l’avaluació anual d’aquesta.

 

Tal com recull la Llei d'igualtat, l'Ajuntament de la Vila Joiosa crearà una Comissió municipal d'Igualtat, encarregada de la confecció del Pla, del seguiment i de l'evolució del compliment d’aquest. Aquesta Comissió la integraran totes les regidories, les àrees de Comunicació i Recursos Humans de l'Ajuntament i tots els grups polítics municipals

 

També està prevista la posada en marxa del Consell municipal de la Dona, com marquen les diverses normatives i directrius europees. Formaran part d’aquest, totes les associacions i entitats relacionades amb la dona amb l'objectiu de conéixer les necessitats socials d'aquest col·lectiu en el municipi, així com detectar casos de discriminació en l'àmbit dels col·lectius més desfavorits.

 

El Pla d'igualtat naix amb la voluntat de projectar-se més enllà de l'estructura municipal, i s’implementarà en totes aquelles iniciatives socials, culturals urbanístiques i educatives que es desenvolupen en la localitat. D'aquesta manera, el seu radi d'acció s'ampliarà a la ciutadania en general.

 

Finalment, l'Ajuntament de la Vila Joiosa instarà la Generalitat Valenciana a col·laborar de manera activa i contribuir econòmicament en el desenvolupament de les mesures promogudes pel Pla d'igualtat.

Notícia publicada el 11 de Juliol de 2017