L'Ajuntament de la Vila bonificarà el 95 % de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres del CEIP Gasparot

  

L'Ajuntament de la Vila Joiosa aprovarà en el pròxim Ple la bonificació del 95% de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la taxa per atorgament de llicència urbanística a la Conselleria d'Educació per a la construcció del CEIP Gasparot; una mostra més de la faena que des del consistori s'està realitzant perquè aquest nou centre educatiu siga una realitat.

 

La Comissió d'Hisenda ha aprovat hui per unanimitat la proposta dels regidors d'Hisenda i Urbanisme de declarar el futur CEIP Gasparot «instal·lació i obra d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació»; proposta que serà elevada al pròxim Ple.

 

La declaració d'obres d'especial interès permet que l'Ajuntament pugui bonificar el 95 % de la quota que resulte de practicar la liquidació de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, així com una exempció en la taxa preceptiva per expedició d'autoritzacions urbanístiques de la construcció del nou CEIP Gasparot.

 

«La construcció dels centres educatius que actualment es troben en barracons és una de les principals prioritats de l'Equip de Govern, per això des de la Regidoria d'Educació es treballa amb la Conselleria perquè, tan prompte com es puga, aquests col·legis siguen una realitat; l'exempció d'aquest impost i taxa és un tràmit que des de l'Ajuntament i, concretament des d'Hisenda, hem de fer perquè la licitació de l'obra es faça tan prompte com es puga» ha comentat Joan Lloret, regidor d'Hisenda.

Notícia publicada el 13 de Juliol de 2017