Els pressupostos de la Vila superen els 33,7 milions de € i plantegen un increment de gairebé el 300 % en la inversió

  

La Comissió d'Hisenda de l'Ajuntament de la Vila Joiosa ha donat llum verda aquest matí a l'aprovació inicial dels pressupostos de 2018, que se sotmetran a votació en el Ple extraordinari del pròxim dilluns, 19 de febrer.

 

Els comptes presentats per l'Equip de Govern municipal arriben als 33.711.179 € i preveuen unes despeses de 30.939.749 €. D'aquesta manera, plantegen un superàvit pressupostari de 2.771.430 €.

 

L'aspecte més rellevant d'aquests pressupostos és que, després de molts anys, permeten que el municipi recupere la seua capacitat d'inversió, amb una dotació de 2,4 milions de €. Aquesta xifra suposa una assignació de 1,6 milions de € més que el 2017, el que implica un creixement de gairebé el 300 % en despeses d’inversions. Les quantitats de major quantia es destinaran a la pavimentació de vies públiques, parcs i jardins, patrimoni, funcionament de centres educatius i seguretat i ordre públic, entre d'altres.

 

D'una altra banda, es preveu la creació de tres nous llocs de treball: un tècnic arxivístic i de documentació, un tècnic de gestió d'ajudes, protecció de dades i transparència i un tècnic de biblioteca.

 

Una de les novetats, pel que fa a les inversions que realitzarà el consistori en 2018, serà la realització d'un pla de mobilitat sostenible. Un projecte amb un cost de 50.000 €, que busca millorar la mobilitat dels ciutadans sota paràmetres de sostenibilitat.

 

En matèria de despeses corrent i serveis, l'Ajuntament de la Vila gastarà 10,7 milions de €. En aquest sentit, l'increment de partides més importants, pel que fa als pressupostos de 2017, es produeixen en les àrees de Benestar Social, Parcs i Jardins, Enllumenat Públic, Medi Ambient, Seguretat i Ordre Públic i Cultura. D'una altra banda, està previst concedir 1,5 milions de € en subvencions, 160.000 euros més que l'any passat.

 

En l'àmbit de l'endeutament, aquest any es destinarà la major part de l'esforç (2,19 milions de €) a amortitzar el deute financer pendent. Els interessos previstos a pagar per les operacions de crèdit ascendeixen a 140.600 €; a més, hi ha previstos 100.000 € d'interessos de demora per a possibles sentències desfavorables.

 

En matèria d'ingressos, cal destacar que el consistori rebrà 827.585 € de subvencions; 27.000 € de la Diputació Provincial i uns 800.000 € de la Generalitat Valenciana.

 

L'alcalde de la Vila Joiosa, Andreu Verdú, ha destacat que «el més important és que vam recuperar la capacitat d'inversió, tot i estar subjectes al Pla d'ajust. Aquest fet tindrà una repercussió directa i positiva en la ciutat, ja que permetrà millorar la qualitat dels serveis, atendre millor les necessitats dels ciutadans i emprendre projectes».

Notícia publicada el 13 de Febrer de 2018