Aigües modifica l'estructura de costos del servei d'abastiment per incorporar un fons d'inversió amb el qual escometre obres de gran reparació i substitució

  

La Regidoria d'Aigües de l'Ajuntament de la Vila Joiosa modificarà l'estructura de costos del Servei d'abastiment d'aigua per incorporar un fons d'inversió amb el qual escometre obres de gran reparació i substitució, tal com es va aprovar ahir de manera unànime en la Comissió d'Urbanisme, pendent de l'aprovació definitiva en el pròxim Ple.

 

El regidor d'Aigües, Pedro Alemany, va elevar aquesta proposta motivada per la necessitat de continuar amb la important tasca que s'està realitzant de renovació, reparació i substitució d'infraestructures de subministrament d'aigua potable i clavegueram, i la realització d'obres de major envergadura.

 

«Per mantenir de manera adequada el Servei i tindre la garantia de poder escometre les obres de gran reparació i substitució, ampliació de nous trams etc., és necessària la creació d'aquest fons que es proveirà dels diners que estalviarà la concessionària davant la baixada del cost de compra d'aigua al Consorci de la Marina Baixa. D'aquesta manera invertirem aquests diners en la nostra ciutat i veïns, a millorar infraestructures obsoletes o amb deficiències i que el servei millore any rere any» ha comentat Pedro Alemany, regidor d'Aigües.

 

L'informe presentat per la Regidoria mostra una estimació d'ingressos per al fons d'inversió de 240.000 durant el 2018.

Notícia publicada el 13 d’Abril de 2018