La Vila rep tres subvencions per a la reparació de més de 4.000 metres de camins rurals afectats pels temporals

Pedro Alemany signa l'acta de replanteig de les obres que començaran a començament de maig

  

L'Ajuntament de la Vila Joiosa ha rebut tres subvencions per part de la Diputació Provincial d'Alacant, que destinarà a la reparació i millora de tres camins rurals de la localitat. En total, es repararan 4.100 metres que comprenen una superfície de 13.500 m² aproximadament.

 

L'edil Pedro Alemany va signar divendres passat l'acte de replanteig de les obres que començaran aproximadament a començament del mes de maig. L'actuació total té un pressupost de 134.746, 28 euros, totalment subvencionats per la convocatòria de subvencions i ajudes a favor dels municipis de la província, per a inversions financerament sostenibles destinades a reparació d'infraestructures afectades pels últims temporals.

 

El camí de Banyets-Salomó presenta una superfície de rodament molt erosionada, plena de clots, roderes i regalladors, a causa de, entre d’altres, les pluges intenses esdevingudes entre els mesos de novembre de 2016 i gener de 2017. Per això, es repararan els clots i es dotarà al camí d'una capa de trànsit mitjançant un sòl estabilitzat amb materials granulars i ciment, en una longitud aproximada de 1.520 m i una amplada variable entre 4 i 5 metres.

 

El segon dels camins que entra en aquesta subvenció és el de l’Edar - partida Rancallosa, que presenta també una superfície de rodament molt erosionada, plena de clots i xocotets regalladors, per culpa de les pluges. L'actuació contempla l'estensió i compactat de balast, formació de cunetes i dotar el camí d'una capa de rodadura mitjançant aglomerat asfàltic en calent, en una longitud aproximada de 1.465 m i una amplada mitjana d'uns 3 metres.

 

Finalment, es millorarà el drenatge i es tractarà el ferm del camí Colada dels Anfondonets a l'escorxador a la partida Siscar. L'actuació projectada per aquest camí, que com els anteriors es troba deteriorat per les pluges, consisteix bàsicament en la reparació dels clots, formació de cunetes i dotar el camí d'una capa de trànsit mitjançant un sòl estabilitzat amb balast artificial compactat, en una longitud aproximada de 1.075 m i una amplada mitjana de 3 metres

 

«Seguim treballant per millorar els camins rurals que es van veure afectats pels temporals, en un parell de mesos seran tres els nous camins reparats, que s'uneixen a totes les actuacions que hem anat realitzant al llarg de l'any passat» ha comentat Pedro Alemany, regidor d'Aigües.

Notícia publicada el 16 d’Abril de 2018