L'Ajuntament de la Vila Joiosa conclourà el seu Pla d'ajust anticipadament en 2019

• L'Equip de Govern liquidarà en una legislatura el deute rebut de més de 16 milions d'euros i els 1.305.819,10 euros de la caixa 413 • Els més de 7 milions d'euros del romanent de Tresoreria de 2017 amortitzaran quasi la totalitat del deute

  

L'Ajuntament de la Vila Joiosa aconseguirà en només una legislatura liquidar el seu deute i, per tant, concloure el Pla d'ajust al qual està subjecte. L'Equip de Govern, format per PSPV-PSOE, GpV i EU ha realitzat una tasca important perquè l'Ajuntament liquide el deute de més de 16 milions d'euros contret de legislatures anteriors i els 1.305.819,10 euros de la caixa 413, factures sense consignació pressupostària, que limitaven la gestió municipal.

 

Aquest important assoliment ha sigut gràcies a la gran gestió realitzada per l'Equip de Govern i, especialment, per l'alcalde, Andreu Verdú, i el regidor d'Hisenda, Joan Lloret. «Quan entràrem a governar teníem molt clares nostres prioritats: governar per a les persones i traure el nostre Ajuntament del deute en el qual estava des de feia anys. Anàvem a arreglar la mala gestió del passat i només així, amb la tranquil·litat del deure compliment i sense les traves del Pla d'ajust, podria créixer la nostra ciutat» ha comentat Andreu Verdú, alcalde de la localitat.

 

El consistori va tancar l'exercici 2017 amb un romanent de Tresoreria de 7.161.343,43 euros, que s'ha decidit que es destine a saldar deute. Per aquest fet, amb aquesta important injecció, el deute del consistori tindria només pendent de liquidar 2 milions d'euros, que es calcula s'amortitzaran a la fi de 2019; per la qual cosa, en aqueix moment finalitzarà el Pla d'ajust.

 

«El Pla d'ajust al qual estem sotmesos limita molt les inversions d'aquest Ajuntament i, per això, després d'estudiar-ho detingudament, s'ha disposat que la millor destinació del superàvit pressupostari de l’exercici passat servisca per a amortitzar anticipadament el deute i, així, en un any més poder concloure aquest Pla i destinar el pressupost a les inversions que necessita la Vila i estaven parades pel deute acumulat» ha finalitzat Andreu Verdú, alcalde de la Vila Joiosa.

Notícia publicada el 13 de Juny de 2018