Categoria:Sol·licituds - Secretaria general

Sol·licitud d'avís de l'existència de notificacions per mitjà d'un sms


Sol·licituds - Secretaria general

Sol·licitud de llicència municipal de gual per a comunitat de propietaris


Sol·licituds - Secretaria general

Sol·licitud de llicència municipal de gual per a llicència comercial o activitat industrial


Sol·licituds - Secretaria general

Sol·licitud de llicència municipal de gual per a ús particular


Sol·licituds - Secretaria general

Sol·licitud de reclamació de danys i perjudicis per responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de la Vila Joiosa