?> Ajuntament de la Vila Joiosa 

Resolució d’Alcaldía de 12 de juliol 2019 en referència a l’actualització del Registre Municipal de Asociacions.

Descarregar la inscripció en el Registre Municipal d’Associacions.