Any:

Període 01/06/2017 a 31/05/2018

Certificat
Informe d’intervenció 522
Index de la documentació facilitada per cada grup municipal