La Vila Joiosa
Castellano Valencià
 


  • 1

 

04 de maig de 2017

EDICTE SOTMETENT A INFORMACIÓ PÚBLICA EL DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC RELATIU A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA GENERAL SUBSTITUCIÓ D'ÚS DOTACIONAL EN C/ JOAN TONDA ARAGONÉS I EL DOCUMENT TÈCNIC &q

 

05 d’abril de 2017

Aprovació definitiva de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA DE REFORMA INTERIOR "M-20 I TI-13 LA CALA-2" I DE L'ORDENACIÓ DETALLADA DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA: PARCEL·LA R-5 De l'ÀMBIT

 

20 de desembre de 2016

Instalacions pistes esportives

Instalacions pistes esportives

 

11 d’octubre de 2016

Edicte d'informació pública de pla de reforma interior que establix l'ordenacio pormenoritzada per a definir una parcel•la hotelera en l'àrea urbana TI-8 del PGOU de la Vila Joiosa.

 

11 d’octubre de 2016

Memòria valorada de substitució de gespa del camp de futbol 7 de la ciutat esportiva "José Lloret Pérez, Calsita"

 

11 d’octubre de 2016

Memòria valorada per a la millora de recorreguts de vianants c/ Colom - Costanera Pastor.

 

11 d’octubre de 2016

Memòria valorada per a la renovacón de jocs infantils, parcs i jardins públics.

 

26 de setembre de 2016

INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA DE REFORMA INTERIOR "M-20 I TI-13 LA CALA-2" I DE L'ORDENACIÓ DETALLADA DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA: PARCEL·LA R-5 De l'À

 

20 de maig de 2016

INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'ESTUDI DE DETALL DE LA UNITAT URBANA PARCELA DOTACIONAL PRIVADA SANITARI ASSISTENCIAL S-1 DEL PGOU DE LA VILA JOIOSA

 

18 d’abril de 2016

ACUERDO DE PLENO CREACION REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES Y EDIFICIOS A REHABILITAR

 

12 d’abril de 2016

Proyecto de expropiación para la ejecución de la rotonda de acceso y del encauzamiento en el Sector PP-33

 

10 de febrer de 2016

Información pública del proyecto urbanización de pp-36 "industrial 3" del pgou de Villajoyosa

 

25 de gener de 2016

Informació pública del projecte modificat d'urbanització del sector PP-33 "Buelvard 3" del PGOU de la Vila Joiosa

 

16 de novembre de 2015

EDICTE QUE SOTMET A INFORMACIÓ PÚBLICA EL PROJECTE OBRES DE MILLORA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL SECTOR TS-2 MONTIBOLI DE LA VILA JOIOSA

 

12 de novembre de 2015

EDICTE D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D'EXPROPIACIÓ DELS TERRENYS NECESSARIS PER A L'AMPLIACIÓ DE L'HOSPITAL COMARCAL

 

19 d’octubre de 2015

Informació pública del projecte modificat d'urbanització sector PP-33 del PGOU de la Vila Joiosa

 

05 d’octubre de 2015

Informació pública de la modificació del Projecte d'urbanització del Sector PP-15 "Poble Nou" del PGOU de la Vila Joiosa

 

07 d’agost de 2015

EDICTE D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D'EXPROPIACIÓ DELS TERRENYS NECESSARIS PENDENTS DE GESTIÓ EN L'ACCÉS A LES PLATGES VARADERO, ESTUDIANTS I TIO ROIG

En relació amb l'expedient de referència, per mitjà de la present es fa públic que el Sr. Alcalde, en data 17 juliol 2015, ha dictat el Decret número 2310, que diu literalment:

 

  • 1

 

 

 

 

 

 
   
Ajuntament de la Vila Joiosa, © 2010. Tots els drets reservats.