Des del Registre Municipal de l’Ajuntament s’informa dels anuncis i edictes municipals en període d’exposició pública. Polse sobre l’extracte de l’anunci per obtindre el document PDF que conté l’anunci complet, el qual inclou, si és procedent, el període d’al·legacions contra este.

Altres OrganismesPeríode exposició: 10 de Gener de 2017 al 10 de Gener de 2019