Categoria:

Dept:Sol·licituds - Secretaria general

Autorització tràmits de padró


Altres - Educació

Calendari escolar curs 2018-2019 (els tres dies no lectius proposats pel Consell Escolar Municipal per al curs 2018-2019 són el 2 de novembre de 2018, el 4 de febrer de 2019 i el 18 de març de 2019)


Altres - Educació

Carta dirigida als xiquets / xiquetes empadronem a La vila joiosa, nascuts en 2016


Sol·licituds - Secretaria general

Certificat d'empadronament

Presentar-ho en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, ubicada en el carrer Major núm. 14 i en l'Extensió administrativa de la Cala sítia en av. dels Mariners núm. 10


Sol·licituds - Secretaria general

Certificat - d'empadronament - Formes de obtrindre

El certificat d'empadronament és un document que té caràcter públic i fefaent a efectes administratius, en relació amb la residència i el domicili habitual en el municipi.