Categoria:

Dept:Sol·licituds - Secretaria general

Autorització per habitar l'immoble


Sol·licituds - Secretaria general

Autorització tràmits de padró


Altres - Educació

Calendari escolar curs 2019-2020 (els tres dies no lectius proposats pel Consell Escolar Municipal per al curs 2019-2020 són el 4 de novembre de 2019, el 3 de febrer de 2020 i el 20 de març de 2020)


Sol·licituds - Secretaria general

Certificat d'empadronament

Presentar-ho en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, ubicada en el carrer Major núm. 14 i en l'Extensió administrativa de la Cala sítia en av. dels Mariners núm. 10


Sol·licituds - Secretaria general

Certificat - d'empadronament - Formes de obtrindre

El certificat d'empadronament és un document que té caràcter públic i fefaent a efectes administratius, en relació amb la residència i el domicili habitual en el municipi.