Dept:Sol·licituds - Secretaria general

Autorització tràmits de padró


Sol·licituds - Seguretat i ordre públic

Certificats de Convivència i Residència


Sol·licituds - Secretaria general

Cessió de crèdits


Sol·licituds - Cultura

Contracte de cessió de l’auditori del Centre Social per al desenvolupament d’un acte o activitat cultural

Inclou el reglament a seguir


Sol·licituds - Cultura

Contracte de cessió del Teatre Auditori de la Vila Joiosa per al desenvolupament d’un acte o activitat cultural

Inclou el reglament a seguir