1. INSTITUCIONAL(11)
2. NORMATIVA(7)
3. ECONÒMICA(6)
4. AJUDES I SUBVENCIONS(0)
5. PATRIMONI(0)
6. CONTRACTACIÓ(2)
7. URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT(5)
8. INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ(0)
9.SOL·ICITUD DE LLICÈNCIES D’OBERTURA(0)