L’Ajuntament de la Vila Joiosa s’ha compromés a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018 , de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica a www.villajoyosa.com , però exclou els possibles continguts incrustats que provenen d’altres dominis.

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb l’RD 1112/2018 (nivell d’accessibilitat AA) a causa de les excepcions i de la falta de conformitat dels aspectes que s’hi indiquen.

CONTINGUT ACCESSIBLE

Tots els elements que no siguen text dins del lloc web (com a imatges, els enllaços) han de tindre un atribut de text que descriga el contingut perquè les persones amb discapacitats visuals puguen entendre’ls (han d’estar degudament etiquetatges en les metadescripciones).

Per al contingut decoratiu també és necessari incloure un text alternatiu per a fer referència que existix.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

PREPARACIÓ D’AQUESTA DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

Aquesta declaració va ser preparada el 24 d’octubre de 2022.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme pel mateix organisme, basant-se en els informes de l’Observatori d’Administració Electrònica (OBSAE).

Última revisió de la declaració: 24 d’octubre de 2022.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Pot realitzar comunicacions i queixes sobre requisits d’accessibilitat, article 10.2.a de l’RD 1112/2018, com ara:

Ho pot fer a través a través de les següents vies:

Les comunicacions les tractarà la Regidoria de Societat de la Informació.

PROCEDIMENT D’APLICACIÓ

El procediment de reclamació recollit en l’article 13 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, entrarà en vigor abans del 20/09/2020.

CONTINGUT OPCIONAL

El personal de l’Ajuntament du a terme revisions parcials periòdiques del contingut web nou o modificat, a fi d’intentar donar compliment dels requeriments d’accessibilitat, que actualment són els A i AA de la norma WCAG 2.1, considerant les excepcions del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Addicionalment, aquest lloc web és revisat per l’Observatori d’Administració Electrònica (OBSAE), usant el Servei en línia bàsic de diagnòstic de l’Accessibilitat Web de l’Observatori d’Accessibilitat Web. Sobre la base d’aquestes revisions es fan modificacions de les errades/incidències detectades.

Última revisió sol·licitada a l’OBSAE: 24 d’octubre de 2022.

El lloc web està optimitzat per als navegadors Microsoft Internet Explorer 8.0, o versions superiors, i les últimes versions vigents de Firefox, Safari, Opera i Google Chrome.

El lloc web està dissenyat per a una visualització Responsive, amb la qual cosa es visualitza de manera òptima en tauletes tàctils i dispositius mòbils. En aquests dispositius està optimitzat per a la visualització en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador nadiu d’Android.