L'Àrea d'Arqueologia de l'Ajuntament de la Vila Joiosa descobreix un habitatge del segle XVII sota l'actual plaça de la Generalitat

L'alcalde del municipi, Andreu Verdú, juntament amb la regidora de Cultura, M. de los Ángeles Gualde, han visitat aquest matí les obres per conéixer la troballa

Facebook logo    Twitter logo
Imagen que acompaña la notícia

L'Àrea d'Arqueologia de l'Ajuntament de la Vila Joiosa ha descobert un habitatge del segle XVII sota l'actual plaça de la Generalitat. Les troballes han estat arran de les cales realitzades per a la realització d'una xarxa de pluvials, promoguda per les regidories d'Aigües i d'Urbanisme, i executada per l'empresa Hidraqua al carrer Álvaro Esquerdo i plaça de la Generalitat.

 

L'alcalde de la Vila Joiosa, Andreu Verdú, juntament amb la regidora de Cultura, M. de los Ángeles Gualde, han visitat aquest matí l'excavació, per conéixer de primera mà la troballa.

 

Sota l'asfalt de la mateixa plaça es troben dues estances realitzades mitjançant murs de tàpia i murs d'encofrat de maçoneria travades amb morter de calç i sorra. Els murs arriben a fer 1,60 m. Una de les habitacions encara conserva el llindar, amb l'empremta del frontissa de la porta, que dóna accés a l'interior de l'estança mitjançant un esglaó.

 

A més, s'ha pogut localitzar un grafit en un dels murs de l'habitatge que actualment està en procés de consolidació per a la seua extracció i depòsit en els fons de Vilamuseu. Fins el moment, els materials recuperats situen aquestes restes entre els segles XVI i XVII per la presència de pises daurades i pises de Paterna-Manises amb decoració blau cobalt.

 

Aquestes dades fan pensar que les estructures exhumades, situades extramurs, serien del segle XVII, moment en què es comença a construir fora del recinte emmurallat, atés que es produeix una reducció dels atacs berberiscos, que dóna un respir a la població vilera del moment .

 

D'una altra banda, l'excavació de l'altre sector localitzat al carrer Álvaro Esquerdo, ha permès documentar un gran abocador d'època ibèrica i romana, amb materials que abasten des del segle IV aC al segle III dC. Aquest gran depòsit, que arriba als dos metres de profunditat, ha aportat una quantitat ingent de materials ceràmics, entre els quals destaquen diverses lluernes (llums d'oli romanes) i ceràmiques fines d'importació gregues i itàliques, juntament amb una agulla d'os decorada.

 

A dia de hui els treballs d'excavació es troben en procés, de manera que no es descarta la localització de noves troballes en les pròximes setmanes.

 

Tan l'alcalde de la localitat, com la regidora de Cultura, han manifestat un gran interès per aquests nous descobriments i perquè aquesta àrea puga tindre documentada tota la història antiga de la localitat.

Totes les imatges

Imagen que acompaña la notícia
Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 19 de Maig de 2017