La Vila Joiosa liquida l'exercici 2016 amb una reducció de 4 milions d'euros del romanent negatiu de tresoreria

En dos anys s'ha reduït en més de 7 milions d'euros el romanent negatiu de tresoreria per a despeses generals

Facebook logo    Twitter logo

L'Ajuntament de la Vila Joiosa ha tancat la liquidació pressupostària de l'exercici passat amb una reducció del romanent de tresoreria negatiu de més de 4 milions d'euros. El consistori que va finalitzar 2015 amb un saldo negatiu en 4.309.301, 22 euros que va reduir el 2016 a -134.986, 06 euros.

 

«En un any hem reduït el romanent negatiu en 4 milions d'euros, el que deixa les arques municipals amb tan sols 134.986,06 euros en negatiu; unes xifres molt esperançadores i que compleixen amb un dels principals objectius amb els quals vam entrar al govern, deixar a la Vila sense deutes» ha comentat Andreu Verdú, alcalde de la localitat.

 

El 31 de desembre de 2014 el romanent de tresoreria per a despeses generals era de -7.474.000 euros, de manera que en dos anys el consistori l'ha reduït en més de 7 milions d'euros. «Després de dos anys de romanents negatius, estimem que quan es liquide el 2017 el romanent serà de més de +2 milions euros, uns diners que s'invertiran en amortitzar part del deute financer de l'Ajuntament, complir amb el Pla d'ajust abans del previst i poder realitzar inversions financerament sostenibles» ha conclòs Verdú.

Notícia publicada el 26 de Maig de 2017