La Vila paga 3,8 milions d'euros de deute i reduïx fins a 1,1 milions el compte 413

El Ple extraordinari aprovarà demà (dimecres, 31 d'octubre) la modificació pressupostària per Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit

  

Imagen que acompaña la notícia

L'Ajuntament de la Vila Joiosa aprovarà demà (dimecres, 31 d'octubre), en una sessió extraordinària del Ple, la modificació pressupostària per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit; una modificació que, a efectes pràctics, suposa el reconeixement de deute que no estava comptabilitzada en els Pressupostos municipals i que ja està pagada; la quantia d'aquest deute ascendeix a 3,8 milions d'euros. En pagar aquest import, el compte 413 es redueix fins a 1,1 milions d'euros. 

El reconeixement del deute ha estat possible gràcies al Pla d'Ajust que contempla un mecanisme pel qual s'invertix el procés aplicat habitualment, és a dir, que primer s'abone el deute no comptabilitzat i després s'incloga en els Pressupostos municipals. 

El regidor d'Hisenda, Quico Melero, ha explicat que "en el Pla d'Ajust aprovat el 30 de març de 2012 es van concertar dues operacions d'endeutament, la primera de 13.074.941 euros i la segona de 113.083 euros, que han estat utilitzades per al pagament d'obligacions pendents de pagament; com a conseqüència, han estat pagades tant obligacions ja comptabilitzades com unes altres no comptabilitzades, però sí registrades en l'Ajuntament abans de l'1 de gener de 2012, i que formaven part del compte 413: Creditors per operacions pendents d'aplicar pressupost". 

La normativa vigent, que va permetre aplicar el Pla d'Ajust, fixa que, en el cas que les operacions d'endeutament es destinen totalment o parcialment a la cobertura d'obligacions que van quedar pendents d'aplicar a pressupost, aquestes hauran de reconèixer-se íntegrament en el pressupost vigent per a 2012, amb càrrec a l'import que correspon al total finançat. 

L'objectiu del Ple extraordinari de matí era complir aquest requisit i reconéixer deute no comptabilitzat i ja pagada. Abans del Ple, en la Comissió Informativa en la qual es va estudiar i va tractar aquest punt, el PP va votar a favor d'este, mentre que els partits de l'oposició es van abstenir. 

El regidor d'Hisenda, Quico Melero, ha explicat l'abast i la transcendència de la mesura que s'aprovarà en el Ple de demà: "El reconeixement de deute que no estava comptabilitzada significa una reducció del romanent de Tresoreria per a despeses generals en una proporció rellevant, així com una reducció dràstica del saldo de factures no comptabilitzades; açò suposa que el saldo del compte 413, que era de 4,9 milions, s'ha reduït fins a 1,1 milions d'euros; açò vol dir que el Govern local seguix donant tots i cadascun dels passos necessaris per a sanejar les arques municipals i que, en el context de les dificultats econòmiques en les quals estan sumides totes les administracions, l'economia municipal progressa de manera adequada; podem estar orgullosos del treball i esforç realitzat des del Govern local que permetrà a mitjà termini sanear les arques municipals".

Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 30 d’Octubre de 2012