La Vila trau a licitació el Servei d'assistència tècnica per a les obres de renovació del CEIP Hispanitat

  

Imagen que acompaña la notícia

L'Ajuntament de la Vila Joiosa ha tret a licitació el contracte del Servei d'assistència tècnica integral per a les obres de renovació del CEIP Hispanitat. El valor del contracte és de 92.704, 20 euros.

 

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport va aprovar l'any passat la delegació de competències al consistori per a la renovació d'aquest centre educatiu i després de la realització els tràmits pertinents i redactar el Plec de condicions, l'Ajuntament ja pot realitzar el primer dels passos d'aquesta obra.

 

L'empresa que resulte triada en la Mesa de contractació serà l'encarregada de l'estudi geotècnic, l'elaboració del projecte bàsic i d'execució; projecte d'execució d'actuacions de connexió exterior; projecte d'instal·lacions; direcció d'obra; direcció i legalització de les instal·lacions, direcció de l'execució del material; redacció de l'estudi de seguretat i salut; coordinació de seguretat i salut; programació del control de qualitat; seguiment del control de sanitat; tràmit ambiental i pla d'autoprotecció.

 

Amb aquest contracte es pretén dotar el CEIP Hispanitat d'unes instal·lacions adequades per a complir amb la seua funció docent, una necessitat pel deteriorament en el qual es troben algunes d'aquestes. Una vegada elaborat el projecte, les obres que es realitzaran en el centre seran: reforma de les pistes esportives; reforma de la zona de jocs infantils; renovació de la instal·lació elèctrica de l'edifici d'infantil; instal·lació de fibra òptica; instal·lació de tendals en infantil i primària; reparació dels accessos a l'edifici d'infantil per a eliminar barreres arquitectòniques; instal·lació de tanca exterior; construcció d'un gimnàs; renovació de l'edifici de primària (fusteria, canaletes, menjador, portes, il·luminació, teulades…); creació d'un lavabo per a professors en infantil i millores als accessos mitjançant la construcció d'un aparcament en els terrenys municipals adjacents.

 

“Continuem avançant en els tràmits per a la construcció i millora de les instal·lacions en els centres escolars dins del Pla edificant. Hem començat amb la licitació de l'assistència tècnica de l'Esquerdo, ara del CEIP Hispanitat i prompte seran la resta de centres, perquè, en no molt de temps, tots els nostres col·legis i instituts estiguen en les millors condicions. És un procés llarg, que requereix de molts tràmits, però estem treballant per a escurçar-los al màxim, per això en els contractes premiem la urgència en el lliurament dels treballs” ha comentat Andreu Verdú, alcalde de la Vila Joiosa.

 

Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 16 d’Abril de 2019