Atenció al públic

En les dependències del Servici d’Urbanisme i Infraestructures es tramiten els procediments administratius relatius a llicències d’obres, d’ocupació, inspeccions tècniques d’immobles, planejament municipal i desenrotllament urbà, gestió i execució d’infraestructures, vies públiques, disciplina urbanística, etc. Pot realitzar les gestions relacionades, consultar expedients o resoldre dubtes acudint en els horaris especificats més avant.

Calle Cristóbal Galiana, nº 2
03570 - VILLAJOYOSA
ALICANTE

966 810 090

urbanismo@villajoyosa.com

Horari d´Oficines: Dilluns a Divendres de 9:00 h. a 14:00 hores

Horari de visites amb tècnics:
Ingenyer de Camins, Canals i Ports: Dijous, de 10:30 h. a 14:00 hores
Arquitectura Tècnica: Dimarts, de 9:00 h. a 14:00 hores
Tècnic de Gestió Urbanística: Dilluns a Divendres, de 13:00 h. a 15:00 hores

Horari de visites de disciplina urbanística previa cita: Tots els dimarts i dijous de 11:30 a 14:00 hores

Horari de visites Sr. regidor d’urbanísme: Tots els dimarts, dimecres i divendres de 11:00 a 14:00 hores