Pla General Aprovat en 1999

Tom I: Documentació Informativa

Text
Plans

Tom II: Documentació Justificativa

Tom III: Documentació Normativa

Text
Plan Ordenació Pormenoritzada
Plans Ordenació Estructural

Tom IV: Catàleg de Béns