La Vila Joiosa
Castellano Valencià

Oficina Normalización Lingüística

 

Voluntariado para el valenciano
 

És un projecte que pretén posar en contacte voluntaris amb coneixements de valencià amb voluntaris que vullguen apendre’l o llançar-se a parlar-lo.


Els objectius del voluntariat són:

   -   fomentar l’ús del valencià entre els ciutadans de la comunitat, i fomentar l’ús del valencià entre les persones, tant de l’estranger com de la resta de l’estat, que residixen en la Comunitat Valenciana.
 

A qui va dirigit?

En primer lloc, a la gent que, acabat l’ensenyament obligatori, vol aprendre a parlar valencià:

   -   Per motius laborals, ja que un lloc de treball pot requerir que la persona entenga el valencià i el parle, tot i que siga a un nivell bàsic.
   -   Per motius professionals, ja que hi ha diversos llocs de treball en els quals s’ha d’acreditar un nivell de valencià mínim (que inclou un examen oral) i aquesta pot ser una bona iniciativa per a aprendre’l.
   -   O, simplement, perquè un ciutadà tinga un interés personal a aprendre’l.

En segon lloc, a l’alumnat que aprén valencià a les aules però que necessita complementar l’aprenentatge de la llengua parlada.

Què es pretén amb el voluntariat?

   -   Potenciar el valencià com a senya d’identitat del nostre poble.
   -   Potenciar l’ús del valencià com a llengua de convivència entre els ciutadans del municipi.
   -   Que el valencià siga una llengua d’acollida, és a dir, que ajude a la integració social de la gent nouvinguda.
   -   Aconseguir que el valencià s’utilitze en tots els àmbits d’ús.

Duració:

10 setmanes, 1h setmanal (com a mínim); tot i això, es pot augmentar el nombre d’hores si és que la parella ho creu convenient.

Com puc apuntar-me?

   1)   Les persones interessades poden telefonar a l’Oficina de Normalització Lingüística (966 851 001, ext: 3216) i dir que volen apuntar-se al voluntariat.
   2)   Els hi preguntaran si volen aprendre’l o ensenyar-lo, si saben parlar valencià, i quins dies i quines hores els hi vindria bé quedar per a conversar.
   3)   Oficina de Normalització Lingüística s’encarrega de fer les parelles lingüístiques per nivell i disponibilitat, i les posa en contacte.

També podeu descarregar la fitxa d’inscripció al voluntariat i fer-nos-la arribar per correu postal (Carrer Major, 14. 03570 La Vila Joiosa) o per correu electrònic (normalitzacio@villajoyosa.com). En rebre-la, ens posarem en contacte amb vostés. Descarregueu la fitxa d’inscripció.

 

L’Oficina de Normalització Lingüística es compromet, a més, a donar suport a les parelles lingüístiques que ho sol·liciten durant la realització del voluntariat en diversos aspectes:

   -   Fer una planificació del procés d’aprenentatge, i fer una guia dels continguts a tractar en les trobades.

 

 
     
     
   
Ajuntament de la Vila Joiosa, © 2010. Todos los derechos reservados.
Política de cookies - Política de privacidad