Resolució d’Alcaldía de 12 de juliol 2019 en referència a l’actualització del Registre Municipal de Asociacions.


Dept: