Per Ban d'Alcaldia de 19 d'octubre de 2018 es recorda a les Associacions inscrites en el Registre Municipal d'Associacions els requisits per a romandre en el mateix i a aquelles que sol·liciten la seua inscripció per primera vegada, els tràmits que han de seguir. La tramitació es realitzarà en seu electrònica en qualsevol cas.

El termini de regularització de les associacions ja inscrites serà de 20 d'octubre de 2018 a 20 de gener de 2019.


Dept: