Conferir als Srs. regidors que a continuació es relacionen, la delegació de les competències de l’Ajuntament relatives a les següents matèries:

Andrés Verdú Reos

alcaldia@villajoyosa.es

Personal, Organització i transparència, Alcaldía

Marta Sellés Senabre

marta.selles@villajoyosa.es

Festes, Foment Econòmic (a excepció d’agricultura)

Joan Lloret i Llinares

joan.lloret@villajoyosa.es

Hisenda, Contractació, Participació y Atenció Ciutadana, Sanitat, Societat de la informació, Òrgans de Govern

Jaime Ramis Galiana

jaime.ramis@villajoyosa.es

Neteja Urbana, Urbanisme (a excepció d’aigües i clavegueram), Seguretat Ciutadana i tràfic

María de los Ángeles Gualde Orozco

mariaangeles.gualde@villajoyosa.es

Joventut, Educació, Cultura i Patrimoni Històric, Xarxes Socials, Casa Joventut

José Ramón Uclés Jiménez

joseramon.ucles@villajoyosa.es

Esports, Benestar Social (a excepció de desnonaments)

Pedro Alemany Pérez

pedro.alemany@villajoyosa.es

Medi Ambient, Foment Econòmic (en materia d’agricultura), Cementeri, Urbanisme (en materia d’aigües i clavegueram)

Pascal Amigo de Vleeschauwer

pascal.amigo@villajoyosa.es

Patrimoni, Serveis Tècnics

María Pilar Baigorri San Anselmo

mpilar.baigorri@villajoyosa.es

Igualtat, Benestar Social (en materia de desnonaments), Transport (colectiu urbà)