Conferir als Srs. regidors que a continuació es relacionen, la delegació de les competències de l’Ajuntament relatives a les següents matèries:

Marta Sellés Senabre

marta.selles@villajoyosa.es

Neteja Urbana, Festes, Foment Econòmic (en matèria de Pesca, Turisme, Empresa, Desenvolupament Empresarial, Turisme-Platges i Oficina de Defensa del Consumidor), Sanitat

Vicente José Sebastiá López

xente.sebastia@villajoyosa.es

Educació, Cultura i Patrimoni Històric (en matèria de Biblioteca Pública i Patrimoni Històric), Xarxes Socials, Societat de la informació

Francisco Carreres Llorente

kiko.carreres@villajoyosa.es

Cementeri, Personal i Organització, Serveis Tècnics (en matèria d'Altres infraestructures), Transport

María Asunción Lloret Ortigosa

asun.lloret@villajoyosa.es

Igualtat, Benestar Social

José Ramón Uclés Jiménez

joseramon.ucles@villajoyosa.es

Hisenda, Esports

Isabel Vicenta Perona Alitte

isabel.perona@villajoyosa.es

Indústria, Contractació, Seguretat Ciutadana i trànsit, Atenció a Residents Europeus

Aina Santamaria Durá

aina.santamaria@villajoyosa.es

Joventut, Cultura i Patrimoni Històric (en matèria d'Administració General de la Cultura i Teatre Auditori)

Pedro Alemany Pérez

pedro.alemany@villajoyosa.es

Carta de presentacióCarta de presentació

Urbanisme i Cicle Integral de l’aigua, Patrimoni, Serveis Tècnics (a excepció d'Altres infraestructures)

Jose Carlos Gil Piñar

josecarlos.gil@villajoyosa.es

Medi Ambient, Foment Econòmic (en materia d’agricultura i Casc Històric), Normalització Llingüística i Foment i Ús del Valencià

Josep A. Castiñeira Cots

josep.castinyeira@villajoyosa.es

Foment Econòmic (en matèria d'Administració General del Comerç i Comerç Local), Participació y Atenció Ciutadana, Transparència