Informació General

Regidories que en depenem

A continuació, es mostren els regidors, així com les regidories relacionades amb les matèries que es desenvolupen en aquest Departament:

María de los Ángeles Gualde Orozco

Cultura i Patrimoni Històric