La justícia torna a condemnar l'Ajuntament de la Vila Joiosa a l'abonament de 20.000 euros per interessos de demora en el pagament de factures de l'anterior legislatura

És la segona sentència per retard en el pagament de les obres del Projecte del talús i reposició del camí de l'Almuixó, que ja va suposar a l'octubre una sanció de 15.000 euros

  

El Jutjat contenciós administratiu número 4 d'Alacant ha fallat en contra de l'Ajuntament de la Vila Joiosa i el condemna a pagar a la constructora del camí de l'Almuixo 20.385 euros com a interessos de demora per l'abonament de les factures que va presentar l'UTE Ortiz construcciones i Proyectos SA Germans Tamarit. Aquesta sentència nova se suma a la dictada pel mateix jutjat el passat mes d'octubre, que també va ser condemnatòria contra l'Ajuntament i que va suposar un pagament de 15.395 euros.

 

Les empreses constructores van presentar la reclamació dels interessos a l'abril de 2015 davant el Jutjat contenciós administratiu, per uns treballs que la sentència considera que no hi ha cap dubte «ni de la contractació, ni de la realitat de l'adjudicació d’aquest a l’actora, ni de l'efectiva execució de les obres de manera satisfactòria per a l'Administració», com tampoc del pagament de les certificacions, encara que amb mesos de retard.

 

És per això que les constructores van reclamar els pagaments dels interessos. És aquí on el jutjat falla parcialment a favor de l'Ajuntament, ja que determina que s'han d'abonar interessos a partir del registre de les factures en l'Ajuntament i no abans, com pretenien els demandants. De fet, en la reclamació inicial de la constructora es demanaven més de 30.000 euros, i s'ha reduït a 20.000 euros.

 

La sentència considera que només es pot reclamar des que les dates es van registrar a l'Ajuntament i no des de la seua emissió. Així, el magistrat considera que els set mesos de retard que hi van haver en el registre de les factures a l'Ajuntament no és responsabilitat de l'Administració, sinó «una falta de diligència del contractista, de manera que el retard en la presentació de la factura al cobrament eximeix l'Administració del deure de pagar els interessos per aquest període, ja que no és responsable de la demora en aquest període de temps».

Notícia publicada el 06 d’Abril de 2017