Any:

Ajuntament

Informe liquidació
Llistats resum
Decret liquidació

Parra-Conca

Informe liquidació
Decret liquidació

Asil Santa Marta

Informe liquidació
Decret liquidació

Estabilitat, Regla del Gasto i Sostenibilitat financiera

Informe 227
Informe 230

Certificats Plenaris

Certificat del ple de l’informe d’estabilitat
Certificat del ple de l’informe de la destinació del superàvit
Certificat del ple