Any:

Ajuntament

Informe liquidació
Llistats resum
Decret liquidació

Parra-Conca

Informe liquidació
Decret liquidació

Asil Santa Marta

Informe liquidació
Decret liquidació

Estabilitat, Regla del Gasto i Sostenibilitat financiera

Informe E.P., R.G. i S.F

Certificats Plenaris

Certificat del ple de l’informe dació compte EP
Certificat del ple de l’informe dació compte