ATENCIÓ: MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA CAMPANYA BONO CONSUM

A través d’este enllaç es pot:

  1. Formalitzar l’alta com a establiment col·laborador en la campanya (fins al 30 de setembre de 2022 inclusivament
  2. Obtindre els bons - descompte per a consumir en els establiments adherits a la campanya (des del 7 de setembre al 30 de setembre de 2022, ambdós inclusivament).
  3. La quantitat màxima de bons que poden adquirir-se per persona passa a ser de 5 bons (per valor de 50 €)
  4. Per a poder canviar els bons l’import de la compra ha de ser com a mínim del valor dels bons que es pretenguen canviar.