Políticos

Logo partit

Regidor/a

Marta Sellés Senabre

marta.selles@villajoyosa.es

Foment Econòmic (en matèria de Pesca, Turisme, Empresa, Desenvolupament Empresarial, Turisme-Platges i Oficina de Defensa del Consumidor), Festes, Neteja Urbana, Sanitat

Regidor/a

Vicente José Sebastiá López

xente.sebastia@villajoyosa.es

Xarxes Socials, Cultura i Patrimoni Històric (en matèria de Biblioteca Pública i Patrimoni Històric), Educació, Societat de la informació

Regidor/a

Francisco Carreres Llorente

kiko.carreres@villajoyosa.es

Cementeri, Personal i Organització, Serveis Tècnics (Manteniment de vies públiques, Manteniment de platges i camins rurals), Transport

Regidor/a

María Asunción Lloret Ortigosa

asun.lloret@villajoyosa.es

Benestar Social, Igualtat

Regidor/a

José Ramón Uclés Jiménez

joseramon.ucles@villajoyosa.es

Esports, Hisenda

Regidor/a

Isabel Vicenta Perona Alitte

isabel.perona@villajoyosa.es

Contractació, Cultura i Patrimoni Històric (en matèria d'Administració General de la Cultura i Teatre Auditori), Seguretat Ciutadana i trànsit

Regidor/a

Aina Santamaria Durá

aina.santamaria@villajoyosa.es

Indústria, Joventut, Atenció a Residents Europeus

Logo partit

Regidor/a

Pedro Alemany Pérez

pedro.alemany@villajoyosa.es

Carta de presentació

Urbanisme i Cicle Integral de l’aigua

Logo partit

Regidor/a

Jose Carlos Gil Piñar

josecarlos.gil@villajoyosa.es

Foment Econòmic (en materia d’agricultura i Casc Històric), Medi Ambient, Patrimoni (Enllumenat públic i grans projectes en vies públiques, carreteres i camins rurals), Normalització Llingüística i Foment i Ús del Valencià

Regidor/a

Marta Ronda Marced

marta.ronda@villajoyosa.es

Foment Econòmic (en matèria d'Administració General del Comerç i Comerç Local), Participació i Atenció Ciutadana, Transparència

Logo partit

Regidor/a

Jaime Lloret Lloret

jaime.lloret@villajoyosa.es

Regidor/a

María del Rosario Escrig Llinares

charo.escrig@villajoyosa.es

Regidor/a

Mariana Elisa Cervera Llorca

marisa.cervera@villajoyosa.es

Regidor/a

Pedro Ramis Soriano

pedro.ramis@villajoyosa.es

Regidor/a

Ana María Alcázar Cabanillas

anamaria.alcazar@villajoyosa.es

Logo partit

Regidor/a

Carolina José Pérez Agudo

carolina.perez@villajoyosa.es

Regidor/a

Valentín Alcalá Ortíz

valentin.alcala@villajoyosa.es

Regidor/a

Francisco Pérez Buigues

paco.perez@villajoyosa.es

Regidor/a

Adelina Lloret Cantó

adelina.lloret@villajoyosa.es