ObjectiusObjectius

L’especialització dels Agents en diferents unitats, redunda indubtablement en un servei més professional per al ciutadà, sense que això ocasioni perjudici algun en el funcionament global del Cos, a causa de la coordinació entre unitats portada a terme per la Prefectura del Cos i la mobilitat periòdica entre les unitats.

L’article 53 de la Llei Orgànica 2/1986 de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat estableix les funcions de la Policia Local:

Informació GeneralInformació General

RegidoriesRegidories que en depenem

A continuació, es mostren els regidors, així com les regidories relacionades amb les matèries que es desenvolupen en aquest Departament:

Regidor/a

Jaime Santamaria Baldó

Policia Local