Logo Portal del Comerciant

L’Ajuntament de la Vila Joiosa ha procedit a activar el denominat "Portal Local del Comerciant", ferramenta de la Red de Agències per al Foment de la In.novació Comercial (Red AFIC) de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Turisme, que permet oferir una informació de l’activitat comercial del municipi a través d’internet.

ALTA D’ESTABLIMENTS EN EL PORTAL DEL COMERCIANT DE LA VILA

Una volta finalitzats els treballs de configuració de la ferramenta "Portal Local del Comerciant de la Vila", que permet oferir una informació de l’activitat comercial del municipi a través d’internet, cal procedir a l’alta d’aquells establiments que vulguen oferir els seus serveis a través d’aquesta plataforma.

Per això, cada establiment ha de:

  1. Descarregar i emplenar el següent formulari d’alta al portal.
  2. A partir del dilluns día 18 de maig de 2020, remetre el formulari degudament cumplimentat per correu electrònic a la següent adreça: portaldelcomerciant@villajoyosa.com.

Per a quansevol dubte o aclaració poden dirigir-se al telèfon 966 508 227.