Les farmàcies de guàrdia comencen el seu horari a partir de les 9:00 d’eixe dia.