Empleats municipals participen al curs de formació en atenció i acompanyament a dones víctimes de violència de gènere

El curs s'adreça a agents de la Policia Local, personal de Serveis Socials, Educació i altres departaments municipals que poden atendre víctimes de violència masclista.

Facebook logo    Twitter logo
Imagen que acompaña la notícia
La regidoria de Serveis Socials i Igualtat ofereix el curs “Formació especialitzada en atenció i acompanyament respectuós a dones víctimes de violència de gènere” dirigit al personal tècnic que, des de diferents contextos, intervé directament o indirectament amb dones víctimes de violència de gènere, com són agents de la Policia Local, personal de Serveis Socials, Educació, Joventut o Esports, entre d'altres.
 
Aquesta formació pretén dotar els equips tècnics de les eines bàsiques per atendre i acompanyar dones que es trobin en aquesta situació partint de la relació dajuda i de la comprensió dels seus processos. El curs compta amb la certificació de lInstitut Valencià dAdministracions Públiques (IVAP) i està subvencionat pel Pacte dEstat contra la Violència de Gènere que dóna compliment al III Pla Municipal dIgualtat i al Pla Estratègic dels Serveis Socials.
Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 28 de Febrer de 2024