Urbanisme proposa al Ple resoldre la figura d'agent urbanitzador de la zona Casino per liquidació de l'empresa adjudicatària

La mercantil va ser liquidada per un jutjat mercantil i l'Ajuntament proposa la confiscació de 1,9 milions d'euros d'aval

La Regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament de la Vila Joiosa ha proposat al Ple la resolució de la condició d'agent urbanitzador a la mercantil Edificaciones Calpe, adjudicatària del PP-26 del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), en relació amb la zona del Casino. D'aquesta manera, l'Ajuntament buidaria la figura encarregada de la urbanització d'aquesta zona a causa de la fallida de la mercantil, que va entrar en concurs de creditors i que està en fase de liquidació.

 

L'Ajuntament busca posar fi a un llarg periple jurídic i administratiu que es remunta a l'acceptació com a agent urbanitzador d'aquesta mercantil en el Ple d'abril de 2003 i al conveni urbanístic signat el 2004. La proposta d'acord de la Regidoria responsable de l'àrea de Urbanisme planteja la desestimació dels recursos de l'empresa, així com confiscar la garantia que va lliurar en el seu moment l'empresa per valor de 1,9 milions d'euros «per l'incompliment contractual culpable del contractista», segons descriu l'informe d'Urbanisme.

 

El regidor d'Urbanisme, Jaume Ramis, ha apuntat que aquesta decisió es pren després d'acreditar a través de les resolucions dels jutjats que la mercantil està en fase de liquidació, com es relata en la sentència del Jutjat Mercantil número 1 d'Alacant i la manifestació de l'agent concursal.

 

«Per desbloquejar aquesta situació calia tancar capítol, un pas que podrem donar en el futur Ple. Una vegada així, el procediment es reiniciarà de nou amb l'objectiu d'urbanitzar aquesta zona i d'executar el bulevard comarcal, que en un tram es correspon amb aquesta zona del Pla general», ha comentat l'edil.

 

Aquesta situació obliga a deixar en suspens la urbanització d'aquesta zona, que seguirà sent catalogada com a urbanitzable amb l'ordenació detallada aprovada i prevista en el PGOU. No obstant això, es mantindran els instruments de planejament i gestió urbanístics aprovats, encara que no es descarta en un futur realitzar modificacions si així fóra necessari.

Notícia publicada el 15 de Desembre de 2016