La Vila Joiosa estudiarà modificar l'Ordenança fiscal de la taxa de serveis esportius i el Reglament de funcionament de les instal·lacions

Facebook logo    Twitter logo
Imagen que acompaña la notícia

. L'Ajuntament de la Vila Joiosa portarà al pròxim Ple l'aprovació d'una moció per incoar l'expedient per a modificar l'actual Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització dels serveis esportius, així com el Reglament de funcionament de les instal·lacions esportives municipals. Aquesta proposta ha estat signada per tots els grups polítics.

 

«L'actual Ordenança que regula les taxes, així com el Reglament de funcionament de les instal·lacions esportives, es van redactar fa molts anys i s'han quedat una mica obsolets, el dia a dia ens diu que cal modificar-los per facilitar l'accés a les instal·lacions esportives als ciutadans» ha comentat José Ramón Uclés, regidor d'Esports.

 

L'objectiu de l'Ajuntament de la Vila és flexibilitzar tant l’Ordenança com el Reglament per agilitzar els tràmits a l'hora de reservar una instal·lació i fer més accessible econòmicament l'ús d’aquestes. Després de l'aprovació en el Ple d'aquesta moció es realitzaran els estudis pertinents per veure la viabilitat dels canvis en les dues normatives.

Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 12 de Setembre de 2017