El Ple de la Vila Joiosa aprova dedicar un carrer a Mari Pau Vila Pastor

El bloc plenari també s'ha oposat a la càrrega i descàrrega en el moll de mercaderies provinents de piscifactories que es troben fora del domini públic maritimoterrestre de la Vila Joiosa

Facebook logo    Twitter logo
Imagen que acompaña la notícia

L'Ajuntament de la Vila Joiosa ha celebrat aquest matí el seu ple ordinari del mes d'abril per via telemàtica, el qual ha estat presidit per l'alcalde del municipi, Andreu Verdú, des del despatx d'Alcaldia.

 

Amb els vots a favor de tots els grups municipals, el ple de hui ha reconegut la tasca realitzada en bé del poble de la Vila Joiosa a Mari Pau Vila Pastor i li ha atorgat un carrer, plaça o espai públic de la Vila Joiosa. El Ple considera que és mereixedora d’este honor com a persona pionera i referent dels docents en matèria educativa, solidària i compromesa amb les causes socials, exemple i referent de la lluita pels drets de la dona, exponent del diàleg i de la convivència positiva.

 

Pels motius enumerats, diferents entitats socials i culturals de la localitat van elevar la proposta als grups municipals perquè la corporació municipal la tinguera en consideració, la qual va ser arreplegada i aprovada per tots els partits en reconeixement a la trajectòria en la tasca educativa i de lluita social de Mari Pau Vila.

 

En aquesta línia d'homenatges, l'Ajuntament de la Vila també ha reconegut en sessió plenària a Jacinto Vaello López la gran tasca realitzada en la investigació, recuperació i conservació del patrimoni històric de la Vila Joiosa, i l’ha nomenat “Conservador Honorari” de Vilamuseu, Museu municipal de la Vila Joiosa.

 

Amb el vot favorable de tots els partits que formen el bloc plenari, l'Ajuntament de la Vila s'ha oposat a la càrrega i descàrrega en el moll de la Vila Joiosa de productes o mercaderies provinents de piscifactories la ubicació de les quals es trobe fora del domini públic maritimoterrestre de la Vila Joiosa.

 

També per unanimitat el Ple de la Vila Joiosa insta el govern d'Espanya a prorrogar la suspensió de les regles fiscals en vigor durant els anys 2020 i 2021 i estendre-les també a 2022 i 2023. A més, l'Ajuntament insta el Govern central que rectifique el que considera una exclusió injusta i perquè puguen ser beneficiaris de la nova línia d'ajudes totes aquelles empreses i autònoms/es que acrediten una disminució de la facturació en més d'un 30 %, en relació amb el 2019, a conseqüència de la pandèmia.

 

El Ple de l'Ajuntament de la Vila Joiosa s'ha adherit al Codi de Bon Govern Local, aprovat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, i ha ratificat i assumit tots els compromisos que es contenen en aquest amb el vot favorable de tots els grups municipals.

 

Ha tirat endavant amb el vot de tots els grups municipals la proposta d'Alcaldia per a aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de la Vila Joiosa, aprovada en sessió ordinària del Ple de 18 de març de 2015 i publicada en el BOP d'Alacant núm. 110 de 10 de juny de 2015, per a ajustar-la als requeriments presentats en l'informe de la Sindicatura de Comptes.

 

Pel mateix motiu, s'ha aprovat la modificació pressupostària necessària per a portar a terme el nou model de concessió de subvencions a entitats esportives del municipi, amb el qual es pretén una distribució de recursos més justa, igualitària i equitativa, que valore de manera objectiva diferents factors de l'activitat dels clubs. El canvi del model de concessió de subvencions s'ha aprovat amb els vots favorables de l'Equip de Govern, l'abstenció de C’s i el vot en contra del Partit Popular.

 

Els vots favorables del Partit Socialista, Gent per la Vila i Compromís han donat conformitat al projecte de millora d'accessibilitat en la cala del Xarco per al qual la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha destinat més de 300.000 euros. El projecte previst, a més d'amable i respectuós amb el medi ambient, oferirà un entorn més còmode i versàtil per als veïns, veïnes i visitants de la Vila Joiosa que gaudeixen de la platja natural del Xarco.

 

De manera unànime ha recolzat el Ple de la Vila la moció de l'Equip de Govern per a establir una bonificació de fins al 50 % de la quota íntegra de l'IBI, quan el seu ús siga predominantment habitatge, en les quals s'haja instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, per a autoconsum.

 

El Ple també ha votat favorablement en conjunt la proposta per a l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de les zones d'accés restringit al centre històric de la Vila, així com la proposta del regidor d'Educació per a establir un conveni de cooperació educativa amb la Universitat d'Alacant per a la realització de pràctiques externes.

 

Finalment, el Ple de la Vila ha ajornat en aquesta sessió el pròxim Ple ordinari al dia 27 de maig de 2021, per a evitar que coincidisca amb les dates en les quals se celebra la Fira de Fitur 2021.

 

Totes les imatges

Imagen que acompaña la notícia
Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 15 d’Abril de 2021