Educació convoca ajudes a les famílies amb menors de zero a tres anys en escoles infantils de la Vila Joiosa corresponents al curs 2020/21

El termini de sol•licituds estarà obert des de demà dimecres fins al pròxim 10 de novembre i podran presentar-se en l'Oficina de Registre, en el Departament d'Educació o de manera telemàtica a la Seu electrònica

Facebook logo    Twitter logo
Imagen que acompaña la notícia

L'Ajuntament de La Vila Joiosa, amb la finalitat de donar compliment als seus objectius fixats i de perseguir l'eficàcia i eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics, ha convocat ajudes per a l'atenció a les famílies amb menors de zero a tres anys que, per les seues circumstàncies personals, familiars, econòmiques i/o socials, necessiten d'ajuda per a les despeses derivades de l'atenció del menor en centres d'educació infantil de primer cicle i reunisquen els requisits establits en les bases que avui publica el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.

 

La dotació pressupostària destinada a aquesta convocatòria, corresponent al curs escolar 2020/21, és de 180.000 euros i es disposa d'un termini de presentació de sol·licituds de 10 dies hàbils; es podran sol·licitar des de demà 27 d'octubre fins al dia 10 de novembre de 2021.

 

La quantia de l'ajuda atorgada a cada persona beneficiària podrà dependre del nombre d’aquestes i serà distribuït en dues franges d'edat, una de 0 a 2 anys (nascuts en 2019, 2020 i 2021) i una altra de 2 a 3 (nascuts en 2018), i dins de cada franja d'edat hi haurà 3 franges de renda; de manera que els alumnes nascuts en 2019, 2020 o 2021 i rendes inferiors rebran una major quantia d'ajuda respecte dels nascuts en 2018 i de persones amb rendes superiors.

 

Els alumnes beneficiaris de l'ajuda de l'Ajuntament, nascuts en 2018, podran rebre una ajuda mínima de 10 € i una màxima de 30 € per mes. Els alumnes beneficiaris de l'ajuda de l'Ajuntament, nascuts en 2019, 2020 o 2021, podran rebre una ajuda mínima de 25 € i una màxima de 50 € per mes.

 

Les bases, els models de sol·licitud i els tutorials per a la seua correcta presentació poden consultar-se i descarregar-se en l'apartat “Tutorials Subvencions Guarderies” del Departament d'Educació en el web municipal de l'Ajuntament de la Vila Joiosa: https://villajoyosa.com/educacion/subvenciones.php

 

Les sol·licituds a les ajudes podran presentar-se per via telemàtica a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de la Vila Joiosa (https://sede.villajoyosa.com) o de manera presencial amb cita prèvia en l'Oficina de Registre de l'Ajuntament (C/ Major, 14) i en el Departament d'Educació, situat a la Biblioteca Pública Municipal “Cristóbal Zaragoza” (C/ Barranquet, núm. 2).

 

Per a més informació i aclariment de dubtes sobre les presentació d'aquestes ajudes es pot contactar amb el Departament d'Educació de l'Ajuntament de la Vila Joiosa per via telefònica al 965 894 556 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores, o per correu electrònic a educacio@villajoyosa.com

 

Des del Departament d'Educació s'informa les famílies que la convocatòria de la línia d'ajudes corresponent al curs 2021/22 es farà pública pròximament.

 

Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 26 d’Octubre de 2021