La Vila Joiosa aprova amb resultat positiu els Comptes generals de 2020

El resultat pressupostari de l'exercici 2020 supera els 5 milions d'euros que, sumats als 11 milions d'euros del romanent anterior de Tresoreria, confirmen la solvència econòmica i financera de l'Ajuntament de la Vila

Facebook logo    Twitter logo
Imagen que acompaña la notícia

L'Ajuntament de la Vila Joiosa, en sessió de ple extraordinària, ha aprovat amb els suports del Partit Socialista, Compromís i Gent per la Vila, i l'abstenció de Partit Popular i Ciutadans, el Compte general corresponent a l'exercici 2020. La resolució recull els inventaris del consistori i els seus organismes autònoms locals Centre Ocupacional Les Talaies i Hospital Asil Santa Marta.

 

El resultat pressupostari de l'exercici 2020 de l'Ajuntament de la Vila Joiosa va ascendir a 6.594.929,16 euros, xifra representativa que durant l'exercici 2020 es van reconéixer drets en ingressos (30,44 milions d'euros) per import superior al d'obligacions en despeses (26,51 milions d'euros), en la citada quantia. Sent objecte d'una sèrie d'ajustos per a quantificar el denominat “Resultat Pressupostari Ajustat”, els números mostren una quantia superior als 5 milions d'euros al resultat pressupostari ajustat de l'Ajuntament.

 

Pel que fa al romanent de Tresoreria total de l'exercici 2020, va ascendir a 39,05 milions d'euros. D'aquest import es resta el de saldos de dubtós cobrament per 11 milions d'euros, i considerant que l'excés de finançament afectat va ascendir a 13 milions d'euros, el romanent de Tresoreria per a despeses generals va quedar xifrat en 15,02 milions d'euros aquest 2020, per la qual cosa s’obté un resultat positiu superior al dels dos anys anteriors, les xifres dels quals mostren un resultat de 9,26 milions d'euros en 2018 i 11,68 milions d'euros en 2019.

 

L'edil d'Hisenda de la Vila Joiosa, José Ramón Uclés, afirma que “el romanent de Tresoreria confirma la capacitat econòmica de l'Ajuntament per a fer front a possibles despeses” i afig que “les ràtios de liquiditat i de solvència a curt termini reflecteixen que l'Ajuntament no té cap problema a complir amb les seues obligacions amb proveïdores”.

 

Andreu Verdú, alcalde de la Vila Joiosa, afig que, amb l'aprovació dels Comptes generals, l'Ajuntament “compleix amb la seua obligació de rendir comptes de la seua situació patrimonial, dels seus resultats i de com s'ha desenvolupat l'exercici en la Sindicatura de Comptes.” A més, diu el primer edil, l'aprovació del Compte General “és un instrument de control que ens permet avaluar la gestió realitzada, i els indicadors econòmics, financers, patrimonials i pressupostaris ratifiquen una tendència: la solvència econòmica després del pagament del deute heretat i la millora progressiva, any rere any, de la situació financera de l'Ajuntament de la Vila”.

 

El Ple extraordinari de hui també ha aprovat per unanimitat l'ajornament de la sessió ordinària del Ple de la Vila Joiosa d'aquest mes al pròxim 27 de gener.

 

Totes les imatges

Imagen que acompaña la notícia
Imagen que acompaña la notícia
Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 12 de Gener de 2022