La regidoria de Benestar Social ofereix un lloc de treball de mediador al servei Mediaprop

Poden aspirar a aquest lloc de treball les persones llicenciades en Dret que estiguen inscrites al Registre de Mediadors. El termini de presentació finalitza el 15 d'octubre.

Facebook logo    Twitter logo
La regidoria de Benestar Social i Igualtat ofereix un lloc de mediador al servei Mediaprop, que entrarà en funcionament en aquest departament municipal.
Poden accedir a aquest lloc de treball les persones llicenciades en Dret que estiguin inscrites al Registre de Mediadors i disposen fins el 15 d'octubre per presentar la seua proposta.
 
El lloc de mediador, a més d'assessorar i mediar, s'encarregarà de gestionar les cites en l'horari i l'espai setmanal assignat per l'Ajuntament i en dependències d'aquest. A més, el professional serà lencarregat de rebre i gestionar les comunicacions dels interessats en aquestes intervencions, així com lagenda dintervencions. A més, farà una memòria anual de les actuacions realitzades. L'horari serà de 4 hores setmanals, 2 hores en horari de matí i 2 hores en horari de tarda, les quals es podran fer en el mateix dia de la setmana o en dies diferents.
 
Les persones interessades han de presentar un pressupost tancat, per a 12 mesos, per a un màxim de 4 hores setmanals, un projecte de les actuacions a realitzar i lacreditació de lexperiència professional en serveis Mediaprop daltres entitats locals en què costi la durada en aquest al correu electrònic serveis.socials@villajoyosa.es indicant en l'assumpte “OFERTA MEDIAPROP”.
 
 
 
Els criteris de selecció seran, entre totes les ofertes rebudes:
1r Experiència en serveis MEDIAPROP a Ajuntaments com a mediadors, sent elegit el mediador/a que més experiència temporal acrediti en la prestació dels serveis esmentats.
2n A igual experiència, serà criteri de desempat, el menor preu anual ofert.
3r A mateixa experiència i preu, es desempatarà per la valoració del projecte de les actuacions a realitzar.
 
El servei Mediaprop està subvencionat per la conselleria de Justícia i Interior i exerceix les tasques d'atendre i informar la ciutadania sobre la mediació com a alternativa al procediment judicial; la intervenció duna persona professional mediadora en la realització de procediments de mediació extrajudicial que inclouen les sessions informatives; organitzar sessions informatives i de mediació intrajudicial i extrajudicial, a sol·licitud de la ciutadania, de les persones físiques mediadores i de les entitats mediadores de la Comunitat Valenciana i del Servei d'Orientació i Mediació del Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana, en un espai que resulti accessible a les persones amb diversitat funcional o discapacitat.
 
Més informació sobre el programa, al següent enllaç, https://cjusticia.gva.es/es/web/reformas-democraticas-y-acceso-a-la-justicia/que-es-mediaprop

Notícia publicada el 27 de Setembre de 2023