El Ple aprova el pressupost del 2024 xifrat en 41.702.274,44 euros, un 5,78% més que el darrer aprovat el 2022

El Ple també ha donat llum verda al fet que l'Ajuntament assumeixca la gestió directa del pla parcial 4 de la zona Chovaes que permetrà el desenvolupament de la via parc.

Facebook logo    Twitter logo
Imagen que acompaña la notícia
El Ple de l'Ajuntament de la Vila Joiosa, convocat hui en sessió ordinària, ha aprovat el pressupost de l'exercici 2024, que puja a 41.702.274,44 euros. Aquesta quantitat suposa un increment del 5,78% respecte al pressupost anteriorment aprovat, el del 2022, que es va xifrar en 39.424.758,77 euros. La proposta del pressupost ha estat aprovada en segona votació amb el vot de qualitat de l'Alcalde, ja que en les dues votacions s'ha empatat en vots a favor per part de l'equip de govern local del Partit Popular i en vots en contra per part dels regidors del PSOE, Compromís i Vox. El regidor de Gent per la Vila, Pedro Alemany, s'ha abstingut per la condició de gerent de la comunitat de regants, entitat beneficiària d'una subvenció municipal.
 
El pressupost municipal inclou, a més a més, l'aportació municipal als dos organismes autònoms locals. Es preveu la quantitat de 2.339.120,99 euros per a la residència Hospital Asilo Santa Marta i 2.709.668,15 euros destinats a la Fundació Pública Parra Conca.
 
A l'apartat de despeses, la partida amb un increment més significatiu és la de despeses corrents, un 16% més, motivat per la regularització de contractes de serveis públics. La majoria de les partides pressupostàries augmenten, ja que, en molts casos, “hem ampliat les contractacions dels serveis públics com la neteja viària i d'instal·lacions municipals, la il·luminació, la recollida de residus…”, explica el portaveu de l'equip de govern local i regidor d'Hisenda, Paco Pérez Buigues. Per exemple, la despesa pressupostària destinada a neteja viària i gestió de residus ha augmentat un 41%; joventut s'incrementa un 30%; benestar animal augmenta un 44%; el pressupost per a camins veïnals puja un 160%; l'esport puja un 25%; l'àrea de medi ambient registra una pujada del 47%; la partida de cementiri augmenta un 310%; la de seguretat ciutadana puja un 12%; la partida destinada a pavimentació augmenta un 16%; el manteniment de parcs i jardins es dota amb un 19% més i el de platges creix un 15%; comerç i turisme s'incrementa un 24%; i agricultura augmenta un 1000%, respecte al document aprovat el 2022.
 
L'augment de l'11% al capítol 1 correspon a l'augment de la plantilla d'agents policials i al compliment dels compromisos adquirits pel Ple en legislatures anteriors, com són les implantacions de la jornada laboral de 35 hores i de la carrera professional, així com l'increment salarial del 2,5% corresponent.
 
Pel que fa a l'apartat d'ingressos, el portaveu de l'equip de govern local Paco Pérez Buigues ha anunciat que el pressupost no preveu l'augment dels impostos municipals.
 
En aquest sentit, Pérez Buigues, ha qualificat el pressupost de “realista, equilibrat, coherent i responsable amb la ciutadania” i assenyala que “s'adapta a les necessitats del municipi i dels seus residents i té l'objectiu de fer eficients les arques municipals i ordenar i gestionar correctament les despeses, entre les quals destaquen les destinades a escena urbana i seguretat ciutadana.” "Aquest pressupost és el primer pas al nostre full de ruta per millorar els serveis als ciutadans i respon a l´estratègia d´aquesta legislatura de treballar entre tots i per a tots", destaca Pérez Buigues. En aquest sentit, el portaveu de l?equip de govern assegura que “sense pressupost no es pot gestionar un municipi. És necessari disposar d'un pressupost que ordeni i coordini la gestió i que permeti desenvolupar l'estratègia política”, afegeix Pérez Buigues.
 
Per la seua part, els portaveus dels grups de l'oposició han coincidit en l'argumentari que qualifica el pressupost de restrictiu. El portaveu del grup municipal socialista, Andreu Verdú, ha requerit que el pressupost hauria d'haver estat debatut en una convocatòria extraordinària del Ple i ha qualificat la proposta del Partit Popular de “pressupost de la reculada, de zero inversions i de més propaganda”. Per la seua banda, el portaveu de Vox, David Moreno, ha explicat que el pressupost “no millora la qualitat de vida dels veïns i contempla retallades on no deu”. Compromís ha indicat que el pressupost "està centrat en les àrees més visibles".
 
Pérez Buigues respon que “aquest pressupost racionalitza la despesa i redistribueix els recursos. Hem ordenat el desastre de vuit anys en quatre mesos i hem redistribuït la despesa on realment cal”. A més, ha explicat que les poques partides que disminueixen contemplaven despeses no realitzades a l'exercici anterior. En aquest sentit, l'Alcalde Marcos Zaragoza ha explicat que “aquest pressupost atorga agilitat per contractar, gestionar i desenvolupar les polítiques que el municipi necessita”. “Estic content que el pressupost s'haja presentat en temps i forma, conforme marca la llei, cosa que no passava en aquest ajuntament des de fa 20 anys”.
 
El document del pressupost romandrà en exposició pública durant 15 dies hàbils a partir de demà i es preveu que entri en vigor el dia 1 de gener de 2024.
 
En un altre punt de l'ordre del dia, el Ple ha aprovat per unanimitat que l'Ajuntament de la Vila Joiosa adopte la condició d'agent urbanitzador mitjançant la modalitat de gestió directa del sector PP 4 del P.G.O.U. Aquest acte dóna solució a la sentència ferma núm. 96/2023, alhora que inicia el procediment per contractar lassistència tècnica de prestació dels serveis de redacció de la documentació necessària per al programa dactuació integrada, reparcel·lació i execució del desenvolupament del sector PP 4 del P.G.O.U., així com la modificació del planejament.
 
"Aquesta iniciativa expressa la valentia de l´equip de govern local per tirar endavant aquest projecte per gestió directa, cosa que comportarà, a més, la reducció dels terminis del procediment", afirma el regidor d´Urbanisme, Pedro Ramis.
"Han passat 20 anys des que el Ple adjudicara la condició d'agent urbanitzador del PP 4 a una mercantil i aprovara el projecte d'urbanització. I també han passat 10 anys des que l'Ajuntament resolguera l'adjudicació del programa d'actuació a la mercantil, per això és urgent i immediat no perdre més temps en el desenvolupament d'aquest pla parcial que forma part de la via parc” afirma Ramis.
“Ha estat un llarg procés a què ha donat solució l'actual equip de govern, ja que existia un darrer recurs de l'any 2018 en què el tribunal considerava que s'havia de procedir a l'execució del pla parcial 4 de manera immediata. Aquest error va ser recorregut el maig del 2023 per l'anterior govern local, liderat pel socialista Andreu Verdú. Ara, l'actual govern del Partit Popular ha retirat el recurs i ha decidit fer front a la urbanització directa de manera immediata”, apunta Pedro Ramis. “Assumim amb valentia la gestió directa del PP4 ja que es tracta d'un dels plans parcials més importants, ja que vertebra el municipi, ajuda a desenvolupar la via parc i, per tant, a descongestionar el trànsit del centre urbà i aconseguir millorar la mobilitat al municipi”, apunta Ramis.

 

Totes les imatges

Imagen que acompaña la notícia
Imagen que acompaña la notícia
Imagen que acompaña la notícia
Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 16 de Novembre de 2023