Sol·licituds - Secretaria general

Reclamacions, suggeriments i felicitacions


Sol·licituds - Secretaria general

Renovació i confirmació de residència d'estrangers comunitaris o amb targeta de residència comunitària o permanent


Sol·licituds - Secretaria general

Sol·licitud baixa padró per trasllat a l'estranger


Sol·licituds - Secretaria general

Sol·licitud - Autorització Certificat d'empadronament individual

Presentar-ho en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, ubicada en el carrer Major núm. 14 i en l'Extensió administrativa de la Cala sítia en av. dels Mariners núm. 10


Sol·licituds - Secretaria general

Sol·licitud baixa padró per inclusió indeguda