Les regidories de Comerç, Patrimoni Històric i Serveis Tècnics restauren el Xalet de Centella de la Vila Joiosa

Aquesta campanya de restauració i manteniment ha intervingut sobretot a la primera planta, a l'escala i a la teulada d'aquest emblemàtic edifici

  

Imagen que acompaña la notícia

Les regidories de Comerç, de Patrimoni Històric i de Serveis Tècnics de la Vila Joiosa han fet des de juny de 2019 una intervenció de restauració i manteniment del Xalet de Centella, un edifici històric construït per la família de conservers de peix Lloret i Llinares, "Centella ", el 1930, amb projecte del famós arquitecte Juan Vidal, autor entre d'altres edificis de la Diputació Provincial o l'antic Hospital Provincial d'Alacant, hui seu del Marq.

La intervenció s'ha centrat sobretot a la planta 1ª i en l'escala d'accés, i s'ha realitzat per i sota la direcció del departament de Restauració de Vilamuseu i pels Serveis Tècnics Municipals.

Una de les intervencions més importants ha estat la restauració de la pintura i el tractament original de les parets dels antics dormitoris per permetre el seu nou ús com a despatxos de la Regidoria de Comerç. Per això s'han pintat les parets respectant els guixos setinats originals on hi estaven conservats.

En aquestes estances es va parlar abans de res amb els antics propietaris per confirmar l'antiguitat de les sanefes pintades de colors de les parts alta i baixa de la paret, que efectivament eren de l'època de construcció de la casa i per tant s'havien de restaurar i conservar. Aquestes sanefes estaven fetes amb plantilla, de manera que s'ha hagut de crear noves plantilles per a cadascuna d'elles, i reintegrar les zones en què s'havia malmès o havia desaparegut la pintura buscant tons similars de color. Algunes parets estaven prou  deteriorades pel temps i la humitat.

La intervenció més difícil ha estat al despatx des del qual Vicent Lloret "Centella" regia els destins de la seua gran empresa de salaons de peix, amb una flota mercant de grans goletes, així com al hall de la 1ª planta. Tots dos espais estan decorats imitant la fusta amb gran mestria, i la restauració ha hagut de respectar el vetejat original.

De la mateixa manera s'ha intervingut a l'escala d'accés a aquesta 1ª planta, decorada amb una sanefa de flors de diversos colors que estava prou picada per la humitat i l'ús.

Totes aquestes decoracions s'han consolidat perquè no progressen els despreniments i s'han reintegrat tots els que mancaven. En conjunt el treball de restauració de la decoració de les parets, molt delicat i laboriós, ha portat més de 6 mesos.

Paral·lelament, Vilamuseu ha realitzat una selecció del mobiliari que romania a la casa, que s'ha restaurat per la Regidoria de Comerç. Cal destacar entre els mobles recuperats un valuós conjunt de sofà i dues butaques d'estil original Art Decó, que imperava a l'època de construcció de la casa.

En aquesta fase d'intervenció la Regidoria de Comerç gràcies a la intervenció de Serveis Tècnics ha polit i repintat finestres i porticons i ha netejat la teulada en diverses ocasions per evitar goteres. També s'ha arreglat una canella de la part posterior de l'edifici que abocava aigua de pluja sobre la paret, de manera que les humitats ja deixen d'entrar en aquesta part de la casa.

Ara s'està rematant aquesta fase al mirador del sud, on ja s'està intervenint en reposició del fals sostre i motllures, que es van veure danyades fa un temps per una greu gotera, i està programada la restauració dels panells de fusta del sòcol i la recuperació del paviment hidràulic original. També s'intervindrà en la restauració d'una interessant llum d'aranya i en la instal·lació d'estors per evitar els danys al mobiliari originats per la llum natural.

Amb això, tot el Xalet de Centella poc a poc torna a l'ús i amb això a la vida, permetent l'ús públic dels espais principals de la casa.

En una propera fase es preveu una intervenció integral als jardins històrics de la casa, on des de fa 90 anys creixen imponents exemplars d'espècies exòtiques portades pels Centella en els seus viatges a diferents parts de món, des de les grans araucàries als ficus monumentals, les mònsteres o el bambú, en un entorn en el qual trobem una pèrgola amb taulelleria antiga de la Cartuja  de Sevilla o jardins d'estructura neoislámica, que imiten els jardins àrabs de Granada. Amb això culminarà la posada en valor i ús públic d'aquest singular monument viler.

Totes les imatges

Imagen que acompaña la notícia
Imagen que acompaña la notícia
Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 22 de Gener de 2020