La regidoria de Benestar Social ofereix un lloc de treball de mediador al servei Mediaprop

Poden aspirar a aquest lloc de treball les persones llicenciades en Dret que estiguen inscrites al Registre de Mediadors. El termini de presentació finalitza el 15 d'octubre.

  

La regidoria de Benestar Social i Igualtat ofereix un lloc de mediador al servei Mediaprop, que entrarà en funcionament en aquest departament municipal.
Poden accedir a aquest lloc de treball les persones llicenciades en Dret que estiguin inscrites al Registre de Mediadors i disposen fins el 15 d'octubre per presentar la seua proposta.
 
El lloc de mediador, a més d'assessorar i mediar, s'encarregarà de gestionar les cites en l'horari i l'espai setmanal assignat per l'Ajuntament i en dependències d'aquest. A més, el professional serà lencarregat de rebre i gestionar les comunicacions dels interessats en aquestes intervencions, així com lagenda dintervencions. A més, farà una memòria anual de les actuacions realitzades. L'horari serà de 4 hores setmanals, 2 hores en horari de matí i 2 hores en horari de tarda, les quals es podran fer en el mateix dia de la setmana o en dies diferents.
 
Les persones interessades han de presentar un pressupost tancat, per a 12 mesos, per a un màxim de 4 hores setmanals, un projecte de les actuacions a realitzar i lacreditació de lexperiència professional en serveis Mediaprop daltres entitats locals en què costi la durada en aquest al correu electrònic serveis.socials@villajoyosa.es indicant en l'assumpte “OFERTA MEDIAPROP”.
 
 
 
Els criteris de selecció seran, entre totes les ofertes rebudes:
1r Experiència en serveis MEDIAPROP a Ajuntaments com a mediadors, sent elegit el mediador/a que més experiència temporal acrediti en la prestació dels serveis esmentats.
2n A igual experiència, serà criteri de desempat, el menor preu anual ofert.
3r A mateixa experiència i preu, es desempatarà per la valoració del projecte de les actuacions a realitzar.
 
El servei Mediaprop està subvencionat per la conselleria de Justícia i Interior i exerceix les tasques d'atendre i informar la ciutadania sobre la mediació com a alternativa al procediment judicial; la intervenció duna persona professional mediadora en la realització de procediments de mediació extrajudicial que inclouen les sessions informatives; organitzar sessions informatives i de mediació intrajudicial i extrajudicial, a sol·licitud de la ciutadania, de les persones físiques mediadores i de les entitats mediadores de la Comunitat Valenciana i del Servei d'Orientació i Mediació del Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana, en un espai que resulti accessible a les persones amb diversitat funcional o discapacitat.
 
Més informació sobre el programa, al següent enllaç, https://cjusticia.gva.es/es/web/reformas-democraticas-y-acceso-a-la-justicia/que-es-mediaprop

Notícia publicada el 27 de Setembre de 2023