Informació GeneralInformació General

RegidoriesRegidories que en depenem

A continuació, es mostren els regidors, així com les regidories relacionades amb les matèries que es desenvolupen en aquest Departament:

Regidor/a

Pedro Alemany Pérez

Carta de presentació

Urbanisme i Cicle Integral de l’aigua